De inhoud

Grammatica voor havo en vwo

Taaldok.nl is een site over de Engelse en Nederlandse grammatica speciaal voor de bovenbouw havo en vwo. Als hulp bij je huiswerk, of om nog eens na te lezen hoe het nou precies zit. En mocht je er toch niet uitkomen, dan kun je een vraag kwijt in de vraagbaak.

Engelse tijden

Het Engels heeft eigenlijk maar twee tijden: de tegenwoordige tijd (present tense) en de verleden tijd (past tense). En die tijden komen maar in twee vormen voor: de bedrijvende vorm (active voice) en de lijdende vorm (passive voice).

That's it.

Alle andere tijden zijn daar variaties op. Zelfs de toekomende tijd (future tense). Het enige wat je doet is er wat hulpwerkwoorden bijplakken... Lees de hele pagina »

Inhoud Engels

Visit BEING FIVE Comics

Nederlandse bedrijvende en lijdende vorm

Een zin kan de bedrijvende of lijdende vorm hebben. Bij de bedrijvende vorm 'doet' het onderwerp van de zin iets. In de bedrijvende vorm 'ondergaat' het onderwerp van de zin iets. De bedrijvende en lijdende vorm kunnen in alle grammaticale tijden voorkomen... Lees de hele pagina »

Inhoud Nederlands