Engelse

woordgebruik

Engelse voegwoorden zijn niet zo ingewikkeld. Net als in het Nederlands worden ze gebruikt om woorden en zinsdelen samen te voegen tot een zin. Hieronder geven we een overzicht van de meest voorkomende voegwoorden. Als je op de oranje link klikt krijg je meer info over dat voegwoord.

And

1 And wordt gebruikt om woorden, werkwoorden en zinsdelen te verbinden.

handsome and gorgeous
They played and danced all night.
I went home, and Nick stayed at Nathan's.

2 En je gebruikt and voor het laatste deel van een opsomming.

handsome, gorgeous and kind
They played, drank and danced all night.

3 Voor and komt geen komma, tenzij de delen die je samenvoegt op zichzelf losse zinnen kunnen zijn. Dan is een komma voor and wel gebruikelijk.

I went home, Daryl went with Sara, and Nick stayed at Nathan's.

4 In uitdrukkingen komt het korste woord vaak eerst.

fun and laughter
tall and beautiful

En bij standaard uitdrukkingen kan je de volgorde nooit veranderen, omdat het anders raar klinkt.

fish and chips (niet chips and fish)
hands and knees
knife and fork
bread and butter
thick and thin

5 Als je bijvoeglijke naamwoorden opsomt, gebruik je and als de opsomming na een werkwoord komt.

He was handsome, gorgeous and kind.
He looked hot, sweaty and tired.

Maar als de opsomming wordt gevolgd door een zelfstandig naamwoord is and niet zo gebruikelijk.

A handsome, gorgeous, kind man.
A small, red, fast car.

But

1 But wordt gebruikt zoals het Nederlandse 'maar'.

It's weird, but I like it.
He said he would come, but he didn't.

2 But kan ook 'behalve' betekenen. Voor but komt dan geen komma.

Anyone but me.
The all went but Suzy.
She did nothing but complain.

3 But wordt ook gebruikt met last en next en dan betekent het 'op een, twee, etc. na'.

She lives next door but one.
I was last but two in the race.