De inhoud

Engels enkelvoud & meervoud

Het gebruik van enkelvoud en meervoud in het Engels komt heel erg overeen met het Nederlands. Er zijn eigenlijk maar een paar verschillen. Het gaat dan met name om het gebruik van meervoud bij groepen en bij maten en gewichten.

Ook zijn er in het Engels een aantal woorden die in het meervoud en enkelvoud dezelfde vorm hebben; iets wat in het Nederlands niet voorkomt. Hieronder hebben we het voor je op een rijtje gezet.

Groups of people

Als een woord een groep mensen beschrijft, wordt in het Engels vaak gedaan alsof het woord meervoud is. Daardoor wordt de nadruk gelegd op de afzonderlijke mensen in de groep. Het werkwoord heeft dan de meervoudsvorm en er wordt over ze gesproken als they en them.

Dus:
Mijn familie is heel groot; ze zijn minstens 2 meter.

Vergelijk:
Mijn familie is heel groot; het zijn veel mensen.

Andere groepen mensen waarbij het werkwoord meervoud kan zijn, zijn:

politie (de agenten)
*politie is altijd meervoud!

regering (de ministers)

ministerie (de ambtenaren)


politieke partij (de partijleden)


sportclub (de sporters)

team (de teamleden)


school (de leerlingen)

bedrijf (de medewerkers)

My family are huge; they are at least 6.5 feet tall.


My family is huge; it's a lot of people.

Are the police coming?

This government are a sad lot.

The ministry of defense have made a shambles of it.

The Labour Party are canvassing today. Are they?

Tottenham Hotspur are playing like devils.

The team are very optimistic about the new season.

The school are out camping this weekend.

Ford are restyling their cars again next year.


Plural without -s

Zoals je weet maak je een woord in het Engels meervoud door er een -s achter te zetten. En in 99,9% van de gevallen is dat goed, maar er zijn natuurlijk weer een paar uitzonderingen:

[1] Leenwoorden die niet echt ingeburgerd zijn:

Fungus »
Kibbutz »

Worden ze echter vaak gebruikt, dan gaat het weer normaal.

Museum »
Phenomenon »

[2] Sommige Engelse woorden hebben helemaal geen enkelvoudsvorm. De bekendste zijn:

People »
Police »
Youth »
Cattle »

Voor het enkelvoud gebruik je in deze gevallen:

People »
Police »
Youth »
Cattle »

[3] En dan zijn er nog woorden waarbij het enkelvoud en het meervoud hetzelfde is:

Fish »
Sheep »
Deer »
Aircraft »

[4] Bij een aantal woorden moet je wat met de klinkers rommelen om er meervoud van te maken.

Man »
Woman »
Foot »
Goose »
Louse »
Mouse »

[5] Tenslotte is er nog een restantje woorden die -en als meervoudsvorm hebben.

Ox »
Child »
Fungi
Kibbutzim
Museums
Phenomenons

People are funny.
The police are looking for a body.
The youth of today are a smashing lot.
Cattle are selling for record prices this year.
Person
Policeman, Policewoman
Young person
Cow
one fish, two fish
one sheep, two sheep
one deer, two deer
one aircraft, two aircraft

one man, two men
one woman, two women
one foot, two feet
one goose, two geese
one louse, two lice
one mouse, two mice
one ox, two oxen
one child, two children


Units

Bij eenheden (mijl, meter, pond, etc.) zetten de Engelsen de eenheid in het meervoud, terwijl ze het toch als een enkelvoud beschouwen. Dat gaat zo:

20 mijl is een lange afstand.
Waar is die vijf pond die ik je gaf?
70 kilo is een behoorlijk gewicht.

Maarrrrr... als je de eenheid als bijvoeglijk naamwoord gebruikt, is alles weer enkelvoud.

Een rit van 20 mijl.
Een gewicht van 10 kilo.
Een berg van 1600 meter hoog.

20 miles is a long way.
Where is that five pounds I gave you?
70 kilos is quite some weight.
A twenty-mile drive.
A ten-kilo weight.
A 1600-metre high mountain.