engelse grammatica bedrijvende en lijdende vorm

Klik voor Instagram

In het Engels en Nederlands kan een zin in de bedrijvende of de lijdende vorm staan, oftewel de active voice of passive voice.

De lijdende vorm wordt in het Engels altijd gemaakt met het hulpwerkwoord be plus een voltooid deelwoord.

Hieronder beschrijven we alle mogelijke bedrijvende en lijdende vormen en het gebruik ervan.

Active & Passive

In het Engels en Nederlands kan een zin in de bedrijvende of de lijdende vorm staan, oftewel de active voice of passive voice. Deze namen verwijzen naar het onderwerp van de zin.

Als het onderwerp iets doet, is het de bedrijvende vorm. Bijvoorbeeld: Veel Amsterdammers gaan naar Camping Bakkum. In deze zin is veel Amsterdammers het onderwerp. Zij gaan naar de camping, dus het onderwerp 'doet iets'. Dit is dan ook de bedrijvende vorm of the active voice.

Als het onderwerp van een zin niets doet, maar iets ondergaat, spreek je van de lijdende vorm. Bijvoorbeeld: Camping Bakkum wordt door veel Amsterdammers bezocht. In deze zin is Camping Bakkum het onderwerp. De camping 'doet niets', maar ondergaat hordes Amsterdammers. Dit is dan ook de lijdende vorm oftewel de passive voice.

De lijdende vorm wordt in het Nederlands gemaakt met de hulpwerkwoorden 'worden' en 'zijn' plus een voltooid deelwoord. In het Engels gebruik je daarvoor altijd het hulpwerkwoord be plus een voltooid deelwoord. To be vertaal je dus soms met 'zijn' en soms met 'worden'.

Active Voice

In het dagelijks taalgebruik komt de bedrijvende vorm het meest voor.

 
I sell iPads
 
I am selling iPads
 
I have sold iPads
 
I have been selling iPads
 
I will sell iPads
 
I will have sold iPads

Passive Voice

In het Engels gebruik maak je de lijdende vorm altijd met het hulpwerkwoord be plus een voltooid deelwoord.

 
iPads are sold by Apple
 
iPads are being sold
 
iPads have been sold

 
iPads will be sold
 
iPads will have been sold

Active or Passive

Of je de bedrijvende of de lijdende vorm gebruikt, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Meestal zullen mensen in de bedrijvende vorm spreken, maar soms kan je er voor kiezen de lijdende vorm te gebruiken.

1 Over het algemeen laten we een zin beginnen met wat we het belangrijkste vinden.

Mike bought a new Lotus Elise. (active - Mike is important).
The Lotus was bought by Mike. (passive - the Lotus is important)

2 De keuze voor de lijdende of de bedrijvende vorm hangt ook vaak af van wat er al gezegd is. We zijn namelijk geneigd om zinnen te laten beginnen met wat we al weten.

Mike has got himself a new Lotus. (active - we're talking about Mike)
The Lotus has been sold to Mike! (passive - we're talking about the car)

3 Een andere reden om voor de lijdende vorm te kiezen is als het helemaal niets uitmaakt wie iets heeft gedaan. Alleen wat is gebeurd, is belangrijk.

The Lotus Elise was sold. (passive)
That car was made in 2010. (passive)

Oefen de lijdende vorm

 
welke zin staat in de Passive Voice?
 
vul de ontbrekende woorden in
 
sorteer de tekstblokken
 
koppel het juiste tekstblok
 
welke zinnen staan in de Passive Voice?