engelse grammatica bijwoorden

Klik voor Instagram

Bijwoorden zijn woorden die extra informatie toevoegen over hoe, wat of wanneer.

Meestal voegen ze die info toe aan het werkwoord in de zin, maar soms ook aan een bijvoeglijke naamwoord of zelfs aan een ander bijwoord.

Hieronder laten we zien hoe dat werkt.

Adverbs - bijwoorden

1 Van bijvoeglijke naamwoorden kun je bijwoorden maken door er -ly aan toe te voegen.

The engine is very quiet.
It runs very quietly. (adverb)
He is hopeless.
He is hopelessly in love. (adverb)

2 Bijwoorden kunnen gebruikt worden met werkwoorden, om extra informatie toe te voegen over hoe, wat of wanneer.

She sang beautifully.
I'm coming soon.
You always misinterpret me.

3 Bijwoorden kunnen ook gebruikt worden voor bijvoeglijke naamwoorden.

These essays are remarkably similar.
The blouse was outrageously expensive.

4 En bijwoorden kunnen gebruikt worden voor andere bijwoorden.

He moves terribly quickly.

Adverb or Adjective?

Helaas zijn niet alle woorden die eindigen in -ly bijwoorden.

1 Sommige zijn bijvoeglijk naamwoorden (adjectives). Deze kan je dan ook niet als bijwoorden gebruiken. De meest voorkomende zijn:

friendly, lovely, lonely, ugly, likely, deadly, cowardly en silly

She sang lovely is dus fout, want lovely is een bijvoeglijk naamwoord. Dus is het:

Her singing was lovely.
She sang beautifully.

2 Dan zijn er ook nog een paar woorden die eindigen in -ly en die zowel een bijwoord als een bijvoeglijk naamwoord kunnen zijn. Voorbeelden hiervan zijn daily, weekly, monthly, yearly, early.

A daily paper is published daily.
Het eerste daily is een bijvoeglijk naamwoord, het tweede een bijwoord.

3 Ook zijn er bijwoorden die er uitzien alsof het bijvoeglijke naamwoorden zijn. Dat zijn er zoveel, dat we ze hier apart behandelen.

4 En hier lees je alles over de woordvolgorde van bijwoorden.