engelse grammatica bijwoorden 2

Klik voor Instagram

Vaak eindingt het bijwoord in het Engels op -ly. Toch?
Jawel, maar niet altijd. Soms heeft een bijwoord zelfs twee vormen. Eén die eindigt in -ly, maar ook één die lijkt op het bijvoeglijk naamwoord, dus zonder uitgang. Meestal is er wel een verschil in betekenis en vaak wordt het bijwoord zonder de uitgang -ly alleen gebruikt in de spreektaal.

Cheap - Cheaply

Cheap wordt vaak gebruikt in plaats van cheaply. Zeker in de spreektaal en bij de werkwoorden buy en sell.

I bought this webcam dead cheap.

Clean - Cleanly

Clean als bijwoord betekent 'volledig'. Het wordt gebruikt in het in het dagelijks taalgebruik met het werkwoord forget, de voorzetsels over en through en met de bijwoorden away en out.

I clean forgot her birthday.
The ball sailed clean over his head.
The blast blew clean through the wall.
The prisoner got clean away.
I'm clean out of cash.

Cleanly betekent zoveel als 'precies' en 'zonder er een puinhoop van te maken'

The surgeon cut cleanly through the tissue.

Clear - Clearly

Clear gevolgd door of betekent 'los van'.
Clear is hetzelfde als clearly in de uitdrukking loud and clear.
Ook leuk: clear gevolgd door off betekent 'opdonderen'. Clear is hier een werkwoord.

Stand clear of the doors, please.
Yes I can hear you loud and clear.
Why don't you just clear off!

Clearly betekent helder, duidelijk.

I can't see clearly without my specs.
We clearly have to try again.

Close - Closely

Close als bijwoord betekent 'dichtbij'.

Come close, I want to tell you something.

Closely betekent 'zorgvuldig'.

Study this closely, it's very important!

Dead - Deadly

Dead wordt vaak als bijwoord in uitdrukkingen gebruikt en dan betekent het zoveel als 'vet' en 'kei'

dead cheap, dead right, dead sure, dead cool, dead tired, dead slow, dead drunk.

Deadly betekent dodelijk, maarrrrr... het is een bijvoeglijk naamwoord, geen bijwoord!
Het bijwoord dat je in dit geval gebruikt is fatally.

He used a deadly poison to kill her.
She was fatally wounded.

Direct - Directly

Direct wordt vaak gebruikt in plaats van directly als het om reizen gaat.

This plane flies direct to London.

Easy - Easily

Easy wordt gebruikt in plaats van easily in een paar uitdrukkingen.

take it easy
go easy
easier said than done
easy come, easy go

Fair - Fairly

Fair is ook een bijwoord in een aantal uitdrukkingen. Het betekent dan 'eerlijk'.

play fair
fight fair
fair and square

In de overige gevallen gebruik je fairly

He was fairly treated by the police.

Fairly kan ook 'behoorlijk' betekenen.

It's fairly cold.

Fine - Finely

Fine wordt in een aantal uitdrukkingen gebruikt en dan betekent het 'goed'.

It suits me fine.
You're doing fine.

Finely komt niet zo vaak voor. Het betekent 'nauwkeurig' of 'erg fijn'

A finely tuned engine.
Finely cut vegetables.

Free - Freely

Als free na een werkwoord gebruikt wordt, betekent het 'gratis'.

You can eat free in my restaurant.

Freely betekent 'vrijuit'.

You can speak freely to me.

Hard - Hardly

Hard als bijwoord is simpel: het betekent 'hard'.

Hit it hard.
I'm working too hard.

Hardly betekent 'bijna geen'.

I've hardly got any money.

High - Highly

High als bijwoord betekent 'hoog'.

Throw it as high as you can.

Highly betekent zoveel als 'heel erg'.

It's highly amusing.

« 1 Bijwoorden 3 »