engelse grammatica Future Continuous

Klik voor Instagram

De toekomende tijd (future tense) is eigenlijk helemaal geen aparte tijd, maar gewoon een vorm van de tegenwoordige of verleden tijd.
Je maakt hem door shall/will of would toe te voegen. En ook de Present Simple en de Continuous worden gebruikt om de toekomst te beschrijven.

Future Continuous

The Future Continuous wordt gevormd door will of shall gevolgd door be + een werkwoord dat eindigt in -ing.

1 Je gebruikt de Future Continuous als je wilt aangeven dat iets aan de gang is op een bepaald moment in de toekomst.

Next week we'll be walking in Madrid.
Tonight we'll be dining with Steve and his new girlfriend.

2 De Future Continuous wordt ook gebruikt als een beleefde manier om te vragen naar iemands plannen.

Will you be needing the car?
Will you be going to Steve's tonight?

Oefen de Future Tense

welke zin staat in de Future Tense
vul de ontbrekende woorden in
welke zinnnen zijn toekomend gebruikt?
vul de ontbrekende woorden in
waar is de Present Continuous toekomend gebuikt?
waar staat de Future Tense?
vul de ontbrekende woorden in
waar is de Present Continuous toekomend gebuikt?
vul de ontbrekende woorden in
welke zinnnen zijn toekomend gebruikt?