engelse grammatica Future Perfect

Klik voor Instagram

De toekomende tijd (future tense) is eigenlijk helemaal geen aparte tijd, maar gewoon een vorm van de tegenwoordige of verleden tijd.
Je maakt hem door shall/will of would toe te voegen. En ook de Present Simple en de Continuous worden gebruikt om de toekomst te beschrijven.

Future Perfect

The Future Perfect oftewel de Voltooid Tegenwoordig Toekomende Tijd bestaat uit will of shall gevolgd door have en een voltooid deelwoord. Het wordt gebruikt om aan te geven dat iets is afgerond op een nader tijdstip in de toekomst.

The mechanic said he will have repaired our car by Tuesday.
At noon, I'll have been here for 3 long hours.

Oefen de Future Tense

welke zin staat in de Future Tense
vul de ontbrekende woorden in
welke zinnnen zijn toekomend gebruikt?
vul de ontbrekende woorden in
waar is de Present Continuous toekomend gebuikt?
waar staat de Future Tense?
vul de ontbrekende woorden in
waar is de Present Continuous toekomend gebuikt?
vul de ontbrekende woorden in
welke zinnnen zijn toekomend gebruikt?