engelse grammatica Future Perfect Continuous

Klik voor Instagram

De toekomende tijd (future tense) is eigenlijk helemaal geen aparte tijd, maar gewoon een vorm van de tegenwoordige of verleden tijd.
Je maakt hem door shall/will of would toe te voegen. En ook de Present Simple en de Continuous worden gebruikt om de toekomst te beschrijven.

Future Perfect Continuous

The Future Perfect Continuous bestaat uit will gevolgd door have been en een werkwoord dat eindigt in -ing. Het wordt gebruikt om aan te geven dat iets voortduurt tot een nader tijdstip in de toekomst.

They will have been screaming for hours when Harry Styles starts singing.
He will have been waiting for half a day when that plane finally lands.

Oefen de Future Tense

welke zin staat in de Future Tense
vul de ontbrekende woorden in
welke zinnnen zijn toekomend gebruikt?
vul de ontbrekende woorden in
waar is de Present Continuous toekomend gebuikt?
waar staat de Future Tense?
vul de ontbrekende woorden in
waar is de Present Continuous toekomend gebuikt?
vul de ontbrekende woorden in
welke zinnnen zijn toekomend gebruikt?