engelse grammaticaFuture Simple

Click for London on Instagram

De toekomende tijd (future tense) is eigenlijk helemaal geen aparte tijd, maar gewoon een vorm van de tegenwoordige of verleden tijd.
Je maakt hem door shall/will of would toe te voegen. En ook de Present Simple en de Continuous worden gebruikt om de toekomst te beschrijven.

Future Simple

De meest gebruikelijke manieren om de Toekomende Tijd te maken zijn:

  • met shall of will
  • met going to + een werkwoord
  • met de Present Continuous.

1 Als je wilt vertellen wat je denkt dat gaat gebeuren, gebruik je:

  • shall of will
  • going to + een werkwoord
I will see you tomorrow.
Is anyone going to do it?

2 Als je zeker weet dat iets gaat gebeuren gebruik je:

  • going to + een werkwoord
  • de Present Continuous.
I'm going to see her tomorrow.
He is leaving for Athens next Tuesday.

3 Bij besluiten, beloftes en bedreigingen gebruik je will.
Shall gebruik je in dit geval alleen bij vragen.

It's the doorbell... I will answer it.
I swear I will pay you back.
Shall I open it?

4 De Present Continuous kun je gebruiken om de toekomst aan te geven bij tijdschema's. De Present Simple kan in dit geval ook.

My plane is leaving at 11.30 tonight.
The shop is closing at 6.30 pm.

My plane leaves at 11.30 tonight.
The shop closes at 6.30 pm.

Oefen de Future Tense

 
welke zin staat in de Future Tense
 
vul de ontbrekende woorden in
 
sorteer de tekstblokken
 
koppel het juiste tekstblok
 
waar is de Present Continuous toekomend gebuikt?
 
waar staat de Future Tense?
 
vul de ontbrekende woorden in
 
sorteer de tekstblokken
 
koppel het juiste tekstblok
 
welke zinnnen zijn toekomend gebruikt?