engelse grammatica cijfers en getallen

Klik voor Instagram

Cijfers. Je zou ze misschien niet verwachten bij een site over taal, maar er komt een moment dat je een getal moet gebruiken. En dan is het handig om te weten hoe je dat in het Engels doet.
Vandaar dat we een aantal veel voorkomende gevallen voor je hebben uitgewerkt. Doe er je voordeel mee!

Hundreds & Thousands

1 In het Engels wordt and gebruikt vòòr de laatste twee cijfers van een getal boven de 100. In het Amerikaans is dat ongebruikelijk.

325
three hundred and twenty-five (UK)
three hundred twenty-five (USA)

1,334
one thousand three hundred and thirty-four (UK)
one thousand three hundred thirty-four (USA)

Dit laatste getal kan ook uitgesproken worden als dertienhonderdvierendertig: thirteen hundred and thirty-four.

2 Als je getallen voluit schrijft, schrijf je alle woorden los. Alleen tussen de tientallen en eenheden komt altijd een streepje.

1,647
one thousand six hundred and forty-seven
sixteen hundred and forty-seven

3 In het Engels wordt een komma gebruikt om duizendtallen aan te geven » 1,500.

€ 1.500,- schrijf je in het Engels dus met de punt en de komma precies omgedraaid » € 1,500.-

4 Een ander verschil met het Nederlands is dat je voor honderd, duizend, miljoen, etc. altijd a of one gebruikt. Je zegt dus éénhonderd, éénduizend etc.

100 - a hundred - one hundred
1,000  »  a thousand - one thousand
1,000,000  »  a million - one million
1,000,000,000  »  a billion - one billion

How many is a billion?

1 Voor een Amerikaan is een biljoen hetzelfde als duizend miljoen. Wij noemen dat een miljard en een Engelsman noemt dat a thousand million.

Alhoewel.... de Amerikaanse manier wordt ook in Engeland steeds meer gebruikt. In Britse regeringsstukken is het tegenwoordig de norm. Vergeet die 'Engelse' manier dus maar. Het overzicht ziet er dan zo uit:

miljoen  »  a million (1,000,000)
miljard  »  a billion (1,000,000,000)
biljoen  »  a trillion (1,000,000,000,000)

Maths - rekenen

1 Optellen - Additions

Bij kleine optellingen zeg je

1 + 7 = 8  »  one and seven equals eight
6 + 5 = 11  »  six and five is eleven

Bij grotere getallen en meer formeel, zeg je

235 + 100 = 335  »  two hundred and thirty-five plus one hundred is/equals three hundred and thirty-five

2 Aftrekken - Substractions

Bij kleine aftrekkingen zeg je

5 - 3 = 2  »  three from five leaves two
7 - 2 = 5  »  seven take away two is five

Bij grotere getallen en meer formeel, zeg je

235 - 100 = 135  »  two hundred and thirty-five minus one hundred equals one hundred and thirty-five

3 Vermenigvuldigen - Multiplications

Bij kleine vermenigvuldigingen zeg je

5 x 3 = 15  »  five threes are fifteen
7 x 2 = 14  »  seven twos are fourteen

Bij grotere getallen en meer formeel, zeg je

12 x 300 = 3600  »  twelve times three hundred is/makes thirty-six hundred
27 x 125 = 3375  »  twenty-seven multiplied by one hundred twenty-five equals three thousand three hundred and seventy-five

4 Delen - Divisions

Bij kleine delingen zeg je

9 : 3 = 3  »  three into nine goes three (times)

Bij grotere getallen en meer formeel, zeg je

144 : 12 = 12  »  one hundred and forty-four divided by twelve equals twelve

Dates

1 Er zijn twee manieren om een datum te zeggen

the 23rd of June 2024
June the 23rd, 2024

De eerste manier is gebruikelijk in Engeland, Canada, Australië en Nieuw Zeeland.

De tweede manier, eerst de maand en dan de dag, wordt gebruikt door Amerikanen.

* Er is ook een derde mogelijkheid, zonder the, maar die hoor je alleen bij sommige Amerikanen: June 23rd, 2024

2 Als je een datum schrijft worden the en of altijd weggelaten en formeel schrijf je -st, -nd, -rd en -th ook niet.

23 June 2024
June 23, 2024 (met een komma tussen de cijfers)

maar toch kom je 23rd June 2024 regelmatig tegen.

3 Als je ook de naam van de dag vermeldt, zet je tussen die dag en de datum een komma.

Sunday, 23 June 2024
Sunday, June 23, 2024

4 Jaartallen gaan net zoals in het Nederlands in twee gedeeltes

1675  »  sixteen seventy-five
1961  »  nineteen sixty-one

en ook 2024 gaat in twee gedeeltes: twenty twenty-three

5 Als je de datum helemaal in cijfers schrijft, is het oppassen geblazen. Amerikanen schrijven namelijk eerst de maand dan de dag.

11-12-2024

11 December 2024 (UK)
November 12, 2024 (USA)

Telephone Numbers

1 Bij telefoonnummers wordt het cijfer nul uitgesproken als de letter O.

020 - 9943 9948  »  oh two oh - nine nine four three nine nine four eight

2 Bij twee opeenvolgende identieke cijfers gebruiken Engelsen vaak double.

020 - 9943 9948  »  oh two oh - double nine four three double nine four eight

Height, Length, Size

1 De muur is 1,75 m hoog.

one metre seventy-five high

2 De paal is 1,75 m lang.

one metre seventy-five long

3 Hij is 1,75 m groot.

one metre seventy-five tall

4Het pad is 1,75 m breed.

one metre seventy-five wide

Time

1 De 12-uurs klok

In het Engels wordt het verschil tussen bijvoorbeeld 9.00 uur en 21.00 uur aangegeven door de achtervoegsels AM en PM

AM (ante meridiem) = voormiddag (00:00 - 11.59 uur)
PM (post meridiem) = namiddag (12.00 - 23.59 uur)

9.00 uur  »  9.00 am
21.00 uur  »  9.00 pm

Bij 12 uur precies kun je ook spreken van

12 uur 's middags  »  12 noon (12.00 pm)
12 uur 's nachts  »  12 midnight (12.00 am)

Het Nederlandse half tien is in het Engels half nine (voluit half past nine)

9.30 uur - half tien  »  9.30 am - half nine
23.30 uur - half twaalf  »  11.30 pm - half eleven

2 De 24-uurs klok

Wordt vaak gebruikt in tabellen. Let vooral op het meervoud van het Engelse hour.

1.45 uur - een uur vijfenveertig  »  1.45 hr - one hour forty-five
9.30 uur - negen uur dertig  »  9.30hrs - nine hours thirty
14.00 uur - veertien uur  »  14.00 hrs - forteen (hundred) hours

Zero, Nil, Nought

1 Het cijfer nul wordt in het Engels uitgesproken als nought en in het Amerikaans als zero.

The car goes from nought to sixty in five seconds (UK)
The car goes from zero to sixty in five seconds (USA)

2 Bij temperaturen gebruiken ook de Engelsen zero.

zero degrees Celsius
zero degrees Fahrenheit

3 Als getallen cijfer voor cijfer worden uitgesproken, dan gebruik je de letter O om het cijfer nul aan te geven (zoals in telefoonnummers).

30837  »  three oh eight three seven

4 Bij sportwedstrijden gebruiken de Engelsen nil en de Amerikanen zero.

QPR - Leeds United 1 - 0  »  QPR one, Leeds United nil (UK)
Detroit Lions - Chicago Bears 0 - 35  »  Lions zero, Bears thirty-five (USA)

Money

1 Geldbedragen worden bijna hetzelfde uitgesproken als in het Nederlands. Let alleen op het meervoud van de woorden pond en dollar bij bedragen vanaf 2.

$ 1,75  »  one dollar seventy-five, or one seventy-five
£ 2,90  »  two pounds ninety, or two ninety

2 De dollar is onderverdeeld in 100 cents, de pond in 100 pence. Het enkelvoud van cents is natuurlijk cent, maar het enkelvoud van pence is penny.

5p  »  five pence
1p  »  one penny

Overigens hoor je ook in Amerika wel one penny in plaats van one cent.