engelse grammatica have, have got & have to

Klik voor Instagram

Have is een werkwoord dat als hulpwerkwoord gebruikt kan worden en als hoofdwerkwoord. Net zoals in het Nederlands dus. Denk maar aan 'heb gehad' waarin 'heb' een hulpwerkwoord is en 'gehad' het hoofdwerkwoord.

Op deze pagina gaan we het hebben over het gebruik van have als hoofdwerkwoord. (klik hier voor info over have als hulpwerkwoord)

Have komt in vier vormen voor: als have, als have got als have to en tenslotte als have got to.

have

1 Als have of had het enige werkwoord in een zin is, heb je te maken met de Simple Present of Simple Past.

I have a brother.
He has a car,
but he has no driver's license.
So now he has a headache.

2 In een vragende zin heb je in de Simple Tense behalve have ook het hulpwerkwoord do nodig.

Does he have a driver's license?
Did he have a girlfriend?

3 Ook in een ontkennende zin kun je in de Simple Tense het hulpwerkwoord do gebruiken. Het hoeft echter niet!

He has no driver's license.  »  He doesn't have a driver's license.
He had no girlfriend.  »  He didn't have a girlfriend.

have to

Een ander vorm is have to. Have to moet zien als één werkwoord.

1 Have to geeft een verplichting aan en lijkt een beetje op must. Er is echter een verschil:
Must geeft aan dat je zelf vindt dat iets moet.

We must go now.
(I think it's time)

Have to is krachtiger. Het moet absoluut! Je gebruikt het als er een invloed van buitenaf is: je hebt bijvoorbeeld iets afgesproken of er is een regel of een wet.

We have to go now.
(Pete is waiting for us)

2 Om een zin met have to vragend of ontkennend te maken, moet je gebruik maken van het hulpwerkwoord do.

Do you have to do that?
I don't have to go to school today.

have got

In de spreektaal hoor je ook wel have got in plaats van alleen have.
Have got is hier één werkwoord, ook al schrijf je het als twee losse woorden.

1 Je gebruikt have got alleen in informeel Engels en alleen in de Present Simple. In andere gevallen komt het niet voor.

I've got a brilliant idea.
maar: I had a brilliant idea. (past tense)

2 Je kan have got gebruiken als je wilt aangeven dat iemand iets bezit. Dat kan een voorwerp zijn, of een eigenschap, een relatie of zelfs een ziekte.

I have got a brother.
He has got a car,
but he hasn't got a driver's license.
So now he has got a headache.

3 Als iets vaker voorkomt of als het een gewoonte is, wordt have got niet gebruikt, maar gebruik je alleen have.

I've got toothache.
maar: I often have toothache.
I haven't got any Whiskey.
maar: We don't usually have whiskey in the house.

4 Als je een zin met have got vragend wilt maken heb je geen hulpwerkwoord do nodig. Dat is dus anders dan bij alleen have. Dan moet het wel.

Have you got a new boyfriend?
Do you have a new boyfriend?

have got to

Have got to is hetzelfde als have to, maar informeler. De informatie die bij have got staat geldt ook voor have got to.

I have got to see her tomorrow.
Have I got to see her tomorrow?
I haven't got to see her tomorrow.

Oefen have & have got

In welke zin is have een hulpwerkwoord?
vul de ontbrekende woorden in
in welke zinnen kun je ook have got gebruiken?
vul de ontbrekende woorden in
in welke zinnen kun je ook have got gebruiken?
In welke zin is have een hulpwerkwoord?