engelse grammatica gebruik van hoofdletters

Klik voor Instagram

Hieronder vertellen we je alles over het gebruik van hoofdletters in het Engels. Dat is vaak hetzelfde als in het Nederlands, maar niet altijd.

Capital letters

In het Engels gebruik je een hoofdletter in de volgende gevallen:

1 bij het eerste woord van een zin

Hurray for the the bloody obvious!

2 bij het persoonlijk voornaamwoord 'I'

He asked me to come, but I can't be bothered.

3 bij eigennamen

John, Susan, MacDonald

Als de namen uit meerdere woorden bestaan, krijgen ze allemaal een hoofdletter.

Dannoy Factories, Golden Gate Bridge, Atlantic Ocean, Lake Erie

4 bij familierelaties, als je ze gebruikt als eigennaam

It was the last he saw of Uncle Albert.
Did you bring the present for Mother.
maar: He bought his mother a pressie.

5 bij de namen van specifieke goden, religieuze figuren en heilige schriften

God, Zeus, Buddah, Shiva
the Tora, the Bible, the Koran.

maar als je het woord god algemeen gebruikt krijgt het geen hoofdletter

The word "polytheistic" means the worship of more than one god.

6 bij titels die aan namen voorafgaan

He interviewed Mayor Khan.

maar niet als de titel na de naam komt

Sadiq Khan, mayor of London.

7 bij kompasrichtingen die ook namen zijn van landsdelen

He moved to the Southeast.

maar niet als kompasrichting alleen

He lives north of Boston.

8 bij dagen, maanden en feestdagen

Monday, Tuesday
May, August
Halloween, Christmas

maar niet van seizoenen

summer, autumn, winter, spring

9 bij periodes en gebeurtenissen

Victorian Age, Great War, Declaration of Independence

maar niet de namen van eeuwen

the sixteenth century

10 bij het eerste woord van een citaat

Daniel asked: "What's up with you?"

11 bij de belangrijke woorden in titels van boeken, artikelen, films of liedjes

The Da Vinci Code
The Catcher in the Rye
Big Hero 6
What Makes You Beautiful

maar the, a, an en korte voorzetsels alleen als ze het eerste woord van de titel zijn

The Fault in Our Stars
On the Beauty of Life

12 bij leden van een politieke, sociale of etnische groepering

Democrats, Republicans, Friends of the Earth, African Americans, the Chinese

13 bij de namen van landen, nationaliteiten en talen

the Netherlands, Dutch, a British girl, American donuts

14 bij handelsnamen

Coca Cola, Pepsi, Alfa Romeo, IBM, Microsoft Windows

15 en tenslotte: bij afkortingen die zijn samengesteld uit meerdere woorden.

BBC, ABC, CBS, KLM, BA