engelse grammatica alle leestekens

Klik voor Instagram

Het gebruik van de leestekens is in het Engels vaak hetzelfde als in het Nederlands, maar (helaas) soms ook net even anders. Hieronder behandelen we de leestekens en geven er weer wat voorbeelden bij.

Apostrophe '

De apostrof wordt in het Engels op drie manieren gebruikt.

1 bij samenvoegingen

cannot  »  can't
will not  »  won't

2 om bezit aan te geven

John's new car
My next-door neighbour's dog

Als een woord al in een -s eindigt, schrijf je 's als je die extra s ook uitspreekt. Anders zet je alleen de apostrof.

Cass's new iPhone.   [Casses]
A girls' night out.   [girls]

3 om van letters en cijfers meervoud te maken

My sister got straight A's throughout her school years.
I really can't tell the difference between his 6's and 0's.

Brackets ( )

1 Haakjes gebruik je als je in een zin een tussenvoegsel niet wilt benadrukken. Tussen de haakjes staat informatie die eigenlijk van ondergeschikt belang is.

During the award ceremony, Anne Bancroft (we remember her from last year's goof) fell head first from the stairs.

2 Als je haakjes in een zin zet, gebruik je geen hoofdletter en geen punt tussen de haakjes. Zelfs niet als je er een hele zin tussen zet. Een uitroep- of vraagteken kan weer wel.

When we came back from London (wasn't it great!) we found we had left Andy behind.

3 Als je de haakjes als een aparte zin aan het eind van een zin plaatst, gebruik je wel een hoofdletter en een punt.

Some people simply don't feel the need to clear up the mess after them. (We think they are very sad people indeed.)

Colon :

De dubbele punt is in het gebruik misschien wel de makkelijkste van de leestekens. De dubbele punt doet namelijk maar één ding: het introduceert iets.

1 de dubbele punt introduceert een woord

Joe has only one thing on his mind: profit.

2 een zinsdeel

Joe has only one thing on his mind: his stock portfolio.

3 een hele zin

Joe has only one thing on his mind: he wants to get rich.

4 of een opsomming

Actually, Joe has three things on his mind: stocks, bonds, and certificates of deposit.

In bovenstaande gevallen kun je de dubbele punt vervangen door 'namelijk' oftewel namely.
Als het vervangen van de dubbele punt door namely raar klinkt kun je er donder op zeggen dat de dubbele punt er niet hoort.

Joe has only one thing on his mind: [namely] profit.
My three favorite friends are [namely] Evelyn, Marlyne, and Ronnie. Hier dus geen dubbele punt!

5 Een dubbele punt gebruik je ook voor een citaat.

Joe said: "I've only got one thing on my mind!"

6 Verder komt de dubbele punt voor tussen uren en minuten, en tussen het nummer van een hoofdstuk en een vers bij bijbelcitaten.

5:20 PM
Genesis 1:27

Comma ,

De komma geeft een pauze in een zin aan. Je gebruikt hem:

1 tussen de onderdelen van een opsomming

Zo'n opsomming kan bestaan uit enkele woorden

She told him he was a jerk, a moron, and a complete bastard

maar ook uit zinsdelen

She told him she didn't care, that she wasn't particulary interested in him, and that he could basically just naff off!

2 tussen twee hele zinnen

Debby thought that was really sweet, but she doesn't really love him.

Als je in het Engels een voegwoord gebruikt om twee hele zinnen aan elkaar te plakken, gebruik je een komma voor het voegwoord.

3 als je woorden voor of achter de hoofdzin plakt

Sure, it's a nice day.
It's a nice day, sure.

4 voor en achter een niet belangrijk tussenvoegsel. In dat geval kan je wat tussen de komma's staat weglaten zonder dat de betekenis van de zin verandert.

Sadiq Khan, the mayor of Londen, presented the award.

Als de betekenis van de zin wel zou veranderen als je het tussenvoegsel weglaat, moet je ook de komma's weglaten.

People who buy two cars at once are rare.

Als je hier komma's zou gebruiken na People en once, zou je het tussenvoegsel mogen weglaten. Je krijgt dan: 'people are rare'. Maar dat is heel iets anders.

Dash —

1 Het gedachtenstreepje, zoals de dash in het Nederlands heet, wordt gebruikt in plaats van komma's als je extra nadruk wilt geven aan een tussen- of achtervoegsel.

Sharon — who thinks she is God's gift to mankind — was dumped by her boyfriend last week.

2 Een gedachtenstreepje staat niet standaard op het toetsenbord en wordt daarom vaak gemaakt met twee liggende streepjes -- hyphens in het Engels.

I think all the interest in that crappy new band is just ridiculous -- in fact most people I know think so.

3 Het voordeel van een dash ten opzichte van komma's is dat je tussen een gedachtenstreepje een hele zin kunt invoegen, zonder dat het onleesbaar wordt.

Linda Clarkson — her enemies call her the cause of our nation's natural disasters — has actually won a beauty contest.

4 En tenstlotte even alle streepjes op een rijte:

Dash —
Hyphen -
Underscore _

Semi Colon ;

1 De puntkomma wordt het meest gebruikt om twee zinnen te verbinden. Deze zinnen moeten natuurlijk op elkaar aansluiten wat betreft de inhoud.

Ms Sanchez is a successful salesperson; she was unable to sell her own house, though.

2 De puntkomma wordt ook gebruikt in een opsomming waarvan de onderdelen zelf al een komma bevatten.

He has music stores in four cities: New York, New York; Chicago, Michigan; Houston, Texas; and San Francisco, California.

Full stop .

1 Je zet een punt oftewel een full stop of period aan het einde van een zin.

The man arrived. He sat down.

Maar niet als het laaste woord van de zin een afkorting is die zelf met een punt eindigt.

He likes music, playing tennis, football, etc.

En natuurlijk ook niet als de zin met een vraagteken of uitroepteken eindigt.

Yes, we already know this!

2 Je zet een punt bij een afkorting, als je het woord inkort.

Assoc. = Association

Maar niet als je de eerste en laatste letter van een woord gebruikt.

St = Street or Saint
Mr = Mister

En ook niet bij afkortingen die namen zijn van organisaties of landen.

NATO
BBC
USA

3 Je zet geen punt na titels van boeken, films, muziek, etc. en na namen van hoofdstukken.

The Turn of the Screw
Big Hero 6
What Makes You Beautiful
Introduction
Industrial Policy Report