engelse grammatica lidwoorden

Klik voor Instagram

Het Engels kent twee soorten lidwoorden: het bepaald lidwoord the en de onbepaalde lidwoorden a en an.

Waar we in het Nederlands 'de' of 'het' gebruiken, gebruikt het Engels alleen the. Of je a of an gebruikt, hangt af van de klank van de eerste letter van het woord dat er op volgt. En dan zijn er nog gevallen waarbij je helemaal geen lidwoord gebruikt.

A & An

A & an zijn de onbepaald lidwoorden oftewel indefinite articles. Ze kunnen alleen gebruikt worden bij zelfstandige naamwoorden die in het enkelvoud staan.

1 Je gebruikt a of an als je het over iets of iemand in het algemeen hebt. Net zoals bij het Nederlandse 'een'.

It's a nice day.
Did he buy a car or not?
He came up with an excellent idea.

2 Om te bepalen of je a of an moet gebruiken is de klank belangrijker dan de schrijfwijze.

A gebruik je als de eerste letter van het woord dat volgt als een medeklinker wordt uitgesproken, ook al schrijf je een klinker!

a nice girl
a European country [jeurop]
a useless thingy [joesles]

An gebruik je als de eerste letter van het woord dat volgt als een klinker wordt uitgesproken, ook al schrijf je een medeklinker!

an unusual problem
an excellent idea
an mp [em pie]

3 Als je in het algemeen iets in het meervoud wilt zeggen, laat je het lidwoord weg.

Apples taste awful.
Girls are nice.

The

The is het bepaald lidwoord, oftewel het definite article. Het kan zowel bij enkelvoud als bij meervoud gebruikt worden.

1 Het lidwoord the maakt van een zelfstandig naamwoord een specifiek exemplaar. Net zoals het Nederlandse 'de' of 'het'.

The apple tastes awful
The apples taste awful
Girls are nice generally, but the girl that I met was stunning!

2 The wordt ook gebruikt als het zelfstandig naamwoord naar iets unieks verwijst.

The White House,
The big bang theory
The one and only

Geographical uses of The

Bij geografische namen gebruik je the:

1 wel bij namen van rivieren, golven, zeeën en oceanen

the Nile, the Persian Gulf, the North Sea, the Pacific Ocean

2 wel bij punten op de aardbol

the North Pole, the Tropic of Capricorn, the Equator

3 wel bij gebieden

the West, the Middle East

4 wel bij woestijnen, bossen en (regen)wouden

the Sahara, the Black Forest, the Amazone rain forest

5 niet bij namen van continenten

Europe, North America, Asia

6 niet bij namen van landen en staten

Italy, Mexico, Indonesia, California

maar wel bij 'Nederland' en de 'Verenigde Staten' en in Brits Engels soms bij Libanon, Soedan en Gambia

the Netherlands, the United States
the Lebanon, the Sudan, the Gambia

(the schrijf je hierbij met een kleine letter, tenzij het aan het begin van een zin staat)

7 niet bij namen van steden en provincies

Venice, Amsterdam, Antwerp, North Holland, Lincolnshire

maar wel bij Den Haag

The Hague

(the schrijf je hierbij met een hoofdletter)

8 niet bij straatnamen

Hollywood Blvd, Denison Road, Oxford Street

9 niet bij namen van meren en baaien

Lake Erie, Lake Victoria, Monterey bay

10 niet bij namen van bergen

Mount Snowdon, Mount Everest

maar wel als de berg een niet-Engelse naam heeft en bij bergketens

the Matterhorn, the Mont Blanc,
the Himalayas, the Rocky Mountains

11 niet bij namen van eilanden

Sumatra, Isle of Man, Key West

maar wel bij een eilandengroep

the Canary Islands, the Antilles, the East Indian Archipelago