engelse grammatica lijdende vorm

Klik voor Instagram

De lijdende vorm wordt in het Engels altijd gemaakt met het hulpwerkwoord be plus een voltooid deelwoord. De lijdende vorm kan in verschillende tijden voorkomen. Hieronder tonen we ze allemaal.

Present Simple passive

De Present Simple is de Onvoltooid Tegenwoordige Tijd.

1 De Present Simple wordt het meest gebruikt bij situaties of acties die regelmatig of altijd voorkomen.

iPads are sold by Apple.
Cars are repaired by mechanics.

Present Continuous passive

De lijdende vorm van de Present Continuous wordt gemaakt met het hulpwerkwoord am/are/is + een hulpwerkwoord dat eindigt in -ing + een voltooid deelwoord.

1 De Present Continuous wordt het meest gebuikt bij gebeurtenissen die aan de gang zijn precies op het moment dat je erover praat.

iPads are being sold here.
Harry is being driven to hospital.

Present Perfect passive

Dit heet in het Nederlands de Voltooid Tegenwoordige Tijd.
De lijdende vorm wordt gemaakt door het hulpwerkwoord have + het hulpwerkwoord be samen met een voltooid deelwoord.

1 De Present Perfect wordt gebruikt als je het hebt over afgelopen gebeurtenissen die nu nog van belang zijn.

iPads have been sold here.
Harry has been driven to hospital.

Past Simple passive

De Past Simple is de Onvoltooid Verleden Tijd.

1 De Past Simple wordt gebruikt bij situaties of acties die nu niet meer bestaan of kloppen.

iPads were sold here.
These cars were made by the thousands.

Past Continuous passive

De lijdende vorm van de Past Continuous wordt gemaakt met het hulpwerkwoord was/were + een hulpwerkwoord dat eindigt in -ing + een voltooid deelwoord.

1 De Past Continuous wordt het meest gebuikt bij gebeurtenissen die al aan de gang waren op een bepaald moment in het verleden.

iPads were being sold here.
Harry was being driven to hospital, when his mom phoned me.

Past Perfect passive

De Past Perfect heet in het Nederlands de Voltooid Verleden Tijd.
De lijdende vorm wordt gemaakt door het hulpwerkwoord had + het hulpwerkwoord be samen met een voltooid deelwoord.

1 De Past Perfect wordt gebruikt als je het het al over het verleden hebt, maar nog verder terug in de tijd gaat.

iPads had been sold here.
Harry had been driven to hospital.

Future Simple passive

De meest gebruikelijke manieren om de Toekomende Tijd te maken zijn met shall of will of met going to + het hulpwerkwoord be en een voltooid deelwoord.

1 De Future gebruk je als je vertelt over iets dat nog moet gebeuren.

iPads will be sold
Harry is going to be driven to hospital.

Future Perfect passive

De Voltooid Tegenwoordig Toekomende Tijd bestaat uit will of shall gevolgd door have + het hulpwerkwoord be en een voltooid deelwoord.

1 Het wordt gebruikt om aan te geven dat iets is afgerond op een nader tijdstip in de toekomst.

All iPads will have been sold by Tuesday.
By then, Harry will have been driven to hospital.

Oefen de Passive voice

in welke zin staat de Passive Voice
vul de ontbrekende woorden in
sorteer de tekstblokken
koppel het juiste tekstblok
waar staat de Passive Voice?