engelse grammatica ontkennende zinnen

Klik voor Instagram

Héééél vroeger maakte je in het Engels zinnen op een zelfde manier ontkennend als in het Nederlands. Maar tegenwoordig? Not!

I think not hoor je alleen nog als een pedant iemand het met je oneens is en She loves me, she loves me not hoor je alleen nog als een onzeker iemand blaadjes uit een bloem zit te trekken.

Negations - ontkenningen

1 Om een ontkennende zin te maken zet je not of n't achter een vorm van het werkwoord to be.

I am not sick, that's for sure!
That isn't quite right, is it.
They are not quite up to it.
Now that wasn't exactly cheap.
Weren't you off to Holland?

2 Of je zet not of n't achter een hulpwerkwoord.

I haven't seen her for ages.
We do not fancy going to Rome.
He just won't let up, will he.
I can't see the fun in this.
No, you may not see her now.

3 Als er geen to be of hulpwerkwoord in een zin staat, voeg je een vorm van to do toe en zet je daar not of n't achter.

They did not see her.
He doesn't like her.
They do not do sports.
You don't have to go home.

4 Bij woorden die 'nooit' of 'nauwelijks' betekenen gebruik je geen don't, doesn't of didn't.

They never go abroad.
We scarcely made it in time.
I barely know him.