engelse grammatica Past Continuous

Klik voor Instagram

De verleden tijd komt in het Engels in een aantal vormen voor, die in verschillende situaties worden gebruikt. Net zoals in het Nederlands eigenlijk. Maar hoe gebruik je deze tijd nu in het Engels? Nou, dat gaan we je hieronder uitleggen.

Past Continuous

De Past Continuous wordt gemaakt met het hulpwerkwoord was/were + een werkwoord dat eindigt in -ing.

1 De Past Continuous wordt het meest gebuikt bij gebeurtenissen die al aan de gang waren op een bepaald moment in het verleden.

What were you doing yesterday morning?
Last time he was diving in Thailand.

2 Vaak wordt de Past Continuous gebruikt samen met de Past Simple. De Continuous verwijst dan naar een gebeurtenis, en de gewone verleden tijd naar iets wat dat onderbreekt.

Lisa was dancing with Jake, but when she saw me she stopped.
The phone rang while we were having a bit of fun.

3 Verder wordt de Past Continuous gebruikt bij situaties die tijdelijk zijn.

I was singing in a band last year.
She was running downstairs when the roof collapsed.

4 De Past Continuous wordt ook gebruikt om wat vriendelijker over te komen.

He was hoping you were coming.
I was wondering why you left.
He was thinking of calling you.

Oefen de Past Tense

welke zin staat in de Past Tense
vul de ontbrekende woorden in
In welke zinnen staat de Past Perfect Continuous?
vul de ontbrekende woorden in
waar is de Past Continuous gebuikt?
waar staat de Past Tense?
vul de ontbrekende woorden in
waar is de Past Continuous gebuikt?
vul de ontbrekende woorden in
In welke zinnen staat de Past Perfect Continuous?