engelse grammatica Past Perfect

Klik voor Instagram

De verleden tijd komt in het Engels in een aantal vormen voor, die in verschillende situaties worden gebruikt. Net zoals in het Nederlands eigenlijk. Maar hoe gebruik je deze tijd nu in het Engels? Nou, dat gaan we je hieronder uitleggen.

Past Perfect

De Past Perfect wordt ook wel Pluperfect genoemd en heet in het Nederlands de Voltooid Verleden Tijd. Het wordt gemaakt door het hulpwerkwoord had samen met een voltooid deelwoord.

1 De Past Perfect wordt gebruikt als je het het al over het verleden hebt, maar nog verder terug in de tijd gaat.

I told him that I had forgotten my keys.
I could tell from her face that she had seen John.

2 De Past Perfect wordt vaak gebruikt bij tijdsbepalingen zoals when, after, as soon as en just.

When Dawn had arrived we left.
After I had bought my new computer, I sold my old one.

3 Na if, if only, wish en would rather verwijst de Past Perfect naar gebeurtenissen die nooit hebben plaatsgevonden.

If only I had phoned her.
I wish I had said yes.
I would rather you had told me.

Oefen de Past Tense

welke zin staat in de Past Tense
vul de ontbrekende woorden in
In welke zinnen staat de Past Perfect Continuous?
vul de ontbrekende woorden in
waar is de Past Continuous gebuikt?
waar staat de Past Tense?
vul de ontbrekende woorden in
waar is de Past Continuous gebuikt?
vul de ontbrekende woorden in
In welke zinnen staat de Past Perfect Continuous?