engelse grammatica Past Simple

Klik voor Instagram

De verleden tijd komt in het Engels in een aantal vormen voor, die in verschillende situaties worden gebruikt. Net zoals in het Nederlands eigenlijk. Maar hoe gebruik je deze tijd nu in het Engels? Nou, dat gaan we je hieronder uitleggen.

Past Simple

De Past Simple is de Onvoltooid Verleden Tijd

1 De Past Simple wordt gebruikt bij situaties of acties die nu niet meer bestaan of kloppen.

I worked in the City.
My girlfriend lived in Essex.
His car was red.

2 De Past Simple gebruik je ook als er een tijdsbepaling in de zin staat die een vastomlijnde periode in het verleden aangeeft.

Yesterday I bought a new pair of jeans.
He kissed her last night.

3 De Past Simple kan in sommige gevallen gebruikt worden om naar het heden of zelfs de toekomst te verwijzen. Dat gebeurt:

- na if, as if, as though en suppose:

If only I had more time.
You look as if you went mad.
It's as though she saw a ghost.
Suppose we went to London?

- na it's time, would rather en wish:

It's time you went home.
I would rather you came now.
I wish I had a better car.

- bij sommige uitdrukkingen waar het gebruik van de verleden tijd de boel net wat vriendelijker maakt:

I wondered if you were free this evening.
I thought you might like this.

- ook could, should en would verwijzen vaak naar heden of toekomst. Ook dit klinkt dan net even wat vriendelijker:

Could you help me tomorrow?
Alice should be here soon.
Would you come this way, please?

Oefen de Past Tense

welke zin staat in de Past Tense
vul de ontbrekende woorden in
In welke zinnen staat de Past Perfect Continuous?
vul de ontbrekende woorden in
waar is de Past Continuous gebuikt?
waar staat de Past Tense?
vul de ontbrekende woorden in
waar is de Past Continuous gebuikt?
vul de ontbrekende woorden in
In welke zinnen staat de Past Perfect Continuous?