engelse grammatica Present Continuous

Klik voor Instagram

Met de Present Continuous beschrijf je iets dat op dit moment aan de gang is. I am reading, bijvoorbeeld.
Hieronder leggen we uit hoe je deze grammaticale tijd in het Engels gebruikt. En aan het einde hebben we ook nog een aantal oefeningen.

Present Continuous

De Present Continuous wordt gemaakt met het hulpwerkwoord am/are/is + een werkwoord dat eindigt in -ing.

1 De Present Continuous wordt het meest gebuikt bij gebeurtenissen die aan de gang zijn als je erover praat.

Come on, we're waiting for you.
What are you doing?
Why is he standing on his head?

2 Vaak wordt de Present Continuous gebruikt bij veranderingen en ontwikkelingen.

The number of accidents is falling rapidly.
The weather is getting better.

3 De Present Continuous wordt ook wel gebruikt om over toekomstige gebeurtenissen te praten.

What are you doing this evening?
We're going to my sister's tomorrow.

Oefen de Present Tense

in welke zin staat de Present Tense
vul de ontbrekende woorden in
waar staat de Present Perfect Continuous?
vul de ontbrekende woorden in
waar staat de Present Continuous?
waar staat de Present Perfect?
vul de ontbrekende woorden in
waar staat de Present Continuous?
vul de ontbrekende woorden in
waar staat de Present Perfect Continuous?