engelse grammatica Present Perfect

Klik voor Instagram

De Present Tense gebruik je natuurlijk om het heden te beschrijven. Maar wist je dat je het ook kunt gebruiken om de toekomst aan te duiden, of zelfs het verleden? Hieronder laten we zien hoe dat in het Engels werkt.

Present Perfect

De Present Perfect heet in het Nederlands de Voltooid Tegenwoordige Tijd. Het wordt gemaakt door het hulpwerkwoord have of has samen met een voltooid deelwoord.

1 De Present Perfect wordt gebruikt als je het hebt over afgelopen gebeurtenissen die nu nog van belang zijn.

I've broken my leg, so I can't go on holiday.
I've been to many places, but not this one.

2 De Present Perfect gebruik je ook als je het hebt over iets dat van lange duur of permanent is. Vaak staat er dan ook een tijdsbepaling bij zoals all my life en for years.

My parents have lived in Nottingham all their lives.
He hasn't worked for years

3 De Present Perfect wordt vaak gebruikt als er nieuws gemeld wordt.

You have passed your exam.
Fire has broken out.

Amerikanen gebruiken hier echter gewoon de Past Simple.

You passed your exam. (USA)
Fire broke out. (USA)

4 De Present Perfect gebruik je ook bij 'vage' tijdsbepalingen die geen vastomlijnde periode aangeven. Voorbeelden zijn: ever, never, yet, already, since, before, for en just

Have you ever seen an iceberg?
She has never kissed a guy.
Has he phoned you yet?
I have already told her twice.
I'm sure we have met before.

Just is overigens een gevalletje apart. De Engelsen gebruiken hierbij de Present Perfect, maar de Amerikanen de Simple Past.

She's just gone out (UK)
She just went out (USA)

Oefen de Present Tense

in welke zin staat de Present Tense
vul de ontbrekende woorden in
waar staat de Present Perfect Continuous?
vul de ontbrekende woorden in
waar staat de Present Continuous?
waar staat de Present Perfect?
vul de ontbrekende woorden in
waar staat de Present Continuous?
vul de ontbrekende woorden in
waar staat de Present Perfect Continuous?