engelse grammatica Present Perfect Continuous

Klik voor Instagram

De Present Tense gebruik je natuurlijk om het heden te beschrijven. Maar wist je dat je het ook kunt gebruiken om de toekomst aan te duiden, of zelfs het verleden? Hieronder laten we zien hoe dat in het Engels werkt.

Present Perfect Continuous

De Present Perfect Continuous maak je met het hulpwerkwoord has of have gevolgd door been + een werkwoord dat eindigt in -ing.

1 De Present Perfect Continuous gebruik je als je het hebt over situaties die in het verleden begonnen zijn en voortduren tot het heden.

There you are... I've been waiting for three hours.
You look hot... Yes, I've been running.

2 De Present Perfect Continuous wordt met name gebruikt bij acties en situaties die tijdelijk van aard zijn.

I've been walking all day.
She's been lying in bed all morning.

3 De Present Perfect Continuous geeft aan dat iets nog niet is afgelopen. Als het wel afgerond is gebruik je de Present Perfect.

I've been reading your book
(het is nog niet uit)

I've read your book
(ik heb het uit)

Oefen de Present Tense

in welke zin staat de Present Tense
in welke zin staat de Present Tense
vul de ontbrekende woorden in
waar staat de Present Perfect Continuous?
vul de ontbrekende woorden in
waar staat de Present Continuous?
waar staat de Present Perfect?
vul de ontbrekende woorden in
waar staat de Present Continuous?
vul de ontbrekende woorden in
waar staat de Present Perfect Continuous?