engelse grammatica tegenwoordige tijd

Klik voor Instagram

De Present Tense gebruik je natuurlijk om het heden te beschrijven. Maar wist je dat je het ook kunt gebruiken om de toekomst aan te duiden, of zelfs het verleden? Hieronder laten we zien hoe dat in het Engels werkt.

Present Simple

De Present Simple is de Onvoltooid Tegenwoordige Tijd.

1 De Present Simple wordt het meest gebruikt bij situaties of acties die regelmatig of altijd voorkomen.

I work three days a week.
My girlfriend lives in Essex.
Water freezes at zero degrees Celsius.

2 De Present Simple wordt ook vaak gebruikt als je iets vertelt, ook al speelde dat zich in het verleden af. De verleden tijd kan dan natuurlijk ook.

So I open the window, I call out his name, and guess what he says...

3 Soms gebruik je de Present Simple om te praten over de toekomst, met name na if en bij aankomst- of vertrektijden.

It'll be great if she comes.
What if he fails?
The last bus leaves at 9.30 pm.

4 De Present Simple wordt verder gebruikt in uitdrukkingen als I hear, I gather en I see, om aan te geven dat je iets te weten bent gekomen.

I hear you are getting married.
I gather she's going to leave him.
I see there's been another earthquake in Indonesia.

Present Continuous

De Present Continuous wordt gemaakt met het hulpwerkwoord am/are/is + een werkwoord dat eindigt in -ing.

1 De Present Continuous wordt het meest gebuikt bij gebeurtenissen die aan de gang zijn als je erover praat.

Come on, we're waiting for you.
What are you doing?
Why is he standing on his head?

2 Vaak wordt de Present Continuous gebruikt bij veranderingen en ontwikkelingen.

The number of accidents is falling rapidly.
The weather is getting better.

3 De Present Continuous wordt ook wel gebruikt om over toekomstige gebeurtenissen te praten.

What are you doing this evening?
We're going to my sister's tomorrow.

Present Perfect

De Present Perfect heet in het Nederlands de Voltooid Tegenwoordige Tijd. Het wordt gemaakt door het hulpwerkwoord have of has samen met een voltooid deelwoord.

1 De Present Perfect wordt gebruikt als je het hebt over afgelopen gebeurtenissen die nu nog van belang zijn.

I've broken my leg, so I can't go on holiday.
I've been to many places, but not this one.

2 De Present Perfect gebruik je ook als je het hebt over iets dat van lange duur of permanent is. Vaak staat er dan ook een tijdsbepaling bij zoals all my life en for years.

My parents have lived in Nottingham all their lives.
He hasn't worked for years

3 De Present Perfect wordt vaak gebruikt als er nieuws gemeld wordt.

You have passed your exam.
Fire has broken out.

Amerikanen gebruiken hier echter gewoon de Past Simple.

You passed your exam. (USA)
Fire broke out. (USA)

4 De Present Perfect gebruik je ook bij 'vage' tijdsbepalingen die geen vastomlijnde periode aangeven. Voorbeelden zijn: ever, never, yet, already, since, before, for en just

Have you ever seen an iceberg?
She has never kissed a guy.
Has he phoned you yet?
I have already told her twice.
I'm sure we have met before.

Just is overigens een gevalletje apart. De Engelsen gebruiken hierbij de Present Perfect, maar de Amerikanen de Simple Past.

She's just gone out (UK)
She just went out (USA)

Present Perfect Continuous

De Present Perfect Continuous maak je met het hulpwerkwoord has of have gevolgd door been + een werkwoord dat eindigt in -ing.

1 De Present Perfect Continuous gebruik je als je het hebt over situaties die in het verleden begonnen zijn en voortduren tot het heden.

There you are... I've been waiting for three hours.
You look hot... Yes, I've been running.

2 De Present Perfect Continuous wordt met name gebruikt bij acties en situaties die tijdelijk van aard zijn.

I've been walking all day.
She's been lying in bed all morning.

3 De Present Perfect Continuous geeft aan dat iets nog niet is afgelopen. Als het wel afgerond is gebruik je de Present Perfect.

I've been reading your book
(het is nog niet uit)

I've read your book
(ik heb het uit)

Oefen de Present Tense

in welke zin staat de Present Tense
vul de ontbrekende woorden in
waar staat de Present Perfect Continuous?
vul de ontbrekende woorden in
waar staat de Present Continuous?
waar staat de Present Perfect?
vul de ontbrekende woorden in
waar staat de Present Continuous?
vul de ontbrekende woorden in
waar staat de Present Perfect Continuous?