engelse grammatica toekomende tijd

Klik voor Instagram

De toekomende tijd (future tense) is eigenlijk helemaal geen aparte tijd, maar gewoon een vorm van de tegenwoordige of verleden tijd.
Je maakt hem door shall/will of would toe te voegen. En ook de Present Simple en de Continuous worden gebruikt om de toekomst te beschrijven.

Future Simple

De meest gebruikelijke manieren om de Toekomende Tijd te maken zijn:

  • met shall of will
  • met going to + een werkwoord
  • met de Present Continuous.

1 Als je wilt vertellen wat je denkt dat gaat gebeuren, gebruik je:

  • shall of will
  • going to + een werkwoord
I will see you tomorrow.
Is anyone going to do it?

2 Als je zeker weet dat iets gaat gebeuren gebruik je:

  • going to + een werkwoord
  • de Present Continuous.
I'm going to see her tomorrow.
He is leaving for Athens next Tuesday.

3 Bij besluiten, beloftes en bedreigingen gebruik je will.
Shall gebruik je in dit geval alleen bij vragen.

It's the doorbell... I will answer it.
I swear I will pay you back.
Shall I open it?

4 De Present Continuous kun je gebruiken om de toekomst aan te geven bij tijdschema's. De Present Simple kan in dit geval ook.

My plane is leaving at 11.30 tonight.
The shop is closing at 6.30 pm.

My plane leaves at 11.30 tonight.
The shop closes at 6.30 pm.

Future Continuous

The Future Continuous wordt gevormd door will of shall gevolgd door be + een werkwoord dat eindigt in -ing.

1 Je gebruikt de Future Continuous als je wilt aangeven dat iets aan de gang is op een bepaald moment in de toekomst.

Next week we'll be walking in Madrid.
Tonight we'll be dining with Steve and his new girlfriend.

2 De Future Continuous wordt ook gebruikt als een beleefde manier om te vragen naar iemands plannen.

Will you be needing the car?
Will you be going to Steve's tonight?

Future Perfect

The Future Perfect oftewel de Voltooid Tegenwoordig Toekomende Tijd bestaat uit will of shall gevolgd door have en een voltooid deelwoord. Het wordt gebruikt om aan te geven dat iets is afgerond op een nader tijdstip in de toekomst.

The mechanic said he will have repaired our car by Tuesday.
At noon, I'll have been here for 3 long hours.

Future Perfect Continuous

The Future Perfect Continuous bestaat uit will gevolgd door have been en een werkwoord dat eindigt in -ing. Het wordt gebruikt om aan te geven dat iets voortduurt tot een nader tijdstip in de toekomst.

They will have been screaming for hours when Harry Styles starts singing.
He will have been waiting for half a day when that plane finally lands.

Future in the Past

Als je over het verleden praat, maar iets wilt vertellen over wat toen in de toekomst was, gebruik je ook de Future, maar dan met:

  • would
  • was/were going to + een werkwoord
  • Past Continuous
He was a winner then, but three days later he would be dead.
Last time we met, you were going to start a new job, right?
Remember the time when Daryl was coming for diner.

Oefen de Future Tense

welke zin staat in de Future Tense
vul de ontbrekende woorden in
welke zinnnen zijn toekomend gebruikt?
vul de ontbrekende woorden in
waar is de Present Continuous toekomend gebuikt?
waar staat de Future Tense?
vul de ontbrekende woorden in
waar is de Present Continuous toekomend gebuikt?
vul de ontbrekende woorden in
welke zinnnen zijn toekomend gebruikt?