engelse grammatica veelgebruikte uitdrukkingen

Klik voor Instagram

Op deze pagina kun je ruim 3000 Engelse uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegden opzoeken, met een verklaring in het Nederlands. Het zijn de uitdrukkingen die worden gebruikt door Engelse en Amerikaanse jongeren. Zoekopdrachten die geen resultaat opleveren worden opgeslagen, zodat we ons bestand kunnen aanvullen.

Pas overigens op met het gebruik van spreekwoorden. Het is goed om ze te kennen, maar als je ze te veel gebruikt klink je net als je oma. Ook trendy uitdrukkingen kunnen link zijn: wat vandaag ziek is, is morgen sneu.

zoek een uitdrukking:

 

game on!

het spel is begonnen

accept a challenge or to be ready to get something done

game over

afgelopen en uit

when a game is finished

game plan

strategie

a game plan is a strategy

gather pace

op gang komen

if events gather pace, they move faster

gather steam

op stoom komen

if something gathers speed, it moves or progresses at an increasing speed

get a second bite at the cherry

een tweede kans krijgen

if you get a second opportunity to do or try something

get across

overbrengen

the teacher just didn't get his message across

get ahead

vooruitkomen

nowadays, you need it skills if you want to get ahead

get ahead of yourself

te snel gaan

do or say something sooner than it ought to be done

get along

met elkaar kunnen opschieten

why don't you two get along? you're always arguing

get along famously

prima kunnen opschieten met

if people get along famously, they have an exceedingly good relationship

get around

bekend worden

it didn't take long for the news to get around

get around to

toekomen aan

it always takes me ages to get around to doing my homework

get at

vitten op

his tutor is always getting at him for arriving late

get away scot-free

er zonder kleerscheuren vanaf komen

don't get punished when you have done something wrong

get away with

wegkomen met

the students got away with their excuses for being late

get away with murder

er mee weg komen

you do something bad and don't get caught or punished

get back

terugkeren

the train was held up so we didn't get back in time

get behind with

achterlopen

f you get behind with your payments, your mobile might be cut off

get by

rondkomen

the students found it difficult to get by on their grants

get down

depressief worden

the miserable weather in winter really gets me down

get down to

beginnen aan

I find it difficult to get down to doing any revision for my exams

get in

thuiskomen

she didn't get in till well after twelve o'clock

get in

instappen

the taxi pulled up and we got in

get in on the act

meedoen moet

if people want to get in on the act, they want to participate

get it in the neck

op je kop krijgen

you are punished or criticised for something

get it off your chest

gooi het eruit

you confess to something that has been troubling you

get it over with

iets doen, zodat je het maar hebt gehad

I got the test over with, so I don't have to worry about it any longer

get my drift

snap je

you understand what they are trying to say

get off

uitstappen

we got off the bus a stop too early