engelse grammatica veelgebruikte uitdrukkingen

Klik voor Instagram

Op deze pagina kun je ruim 3000 Engelse uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegden opzoeken, met een verklaring in het Nederlands. Het zijn de uitdrukkingen die worden gebruikt door Engelse en Amerikaanse jongeren. Zoekopdrachten die geen resultaat opleveren worden opgeslagen, zodat we ons bestand kunnen aanvullen.

Pas overigens op met het gebruik van spreekwoorden. Het is goed om ze te kennen, maar als je ze te veel gebruikt klink je net als je oma. Ook trendy uitdrukkingen kunnen link zijn: wat vandaag ziek is, is morgen sneu.

zoek een uitdrukking:

 

keen as mustard

staan te trappelen

if someone is very enthusiastic, they are as keen as mustard

keep a stiff upper lip

geen emoties tonen

not showing your feelings when you are upset

keep abreast

op de hoogte blijven

if you keep abreast of things, you stay informed about developments

keep an eye on something

een oogje in het zeil houden

to monitor something or someone closely

keep around

in de buurt houden

I keep a dictionary around when i'm doing my homework

keep at

volhouden

she found the course hard but she kept at it

keep at bay

op afstand houden

if you keep someone at bay, you maintain a safe distance from them

keep away

weghouden

medicines should always be kept away from children

keep back

afstand houden

the police told the crowd to keep back from the fire

keep down

binnen houden

the food was so horrible that I struggled to keep it down

keep from

weerhouden

I couldn't keep from arguing with her

keep in

binnen houden

the teacher kept the students in after school because they misbehaved

keep in touch

contact houden

you keep communicating with someone even though you live far apart

keep it on the quiet

onder de pet houden

keep something quiet or secret

keep it under your hat

onder de pet houden

if you keep something under your hat, you keep it secret

keep mum

Stil blijven

if you keep mum about something, you keep quiet and don't tell anyone

keep on

doorgaan met

he kept on trying and succeeded in the end

keep out

buiten houden

the police kept the demonstrators out of the building

keep posted

op de hoogte blijven

keep up-to-date with information and developments

keep someone hanging

in het ongewisse laten

keep undecided, uncertain, or in suspense

keep someone on their toes

iemand scherp houden

make sure that someone concentrates on what they are doing

keep up at

volhouden

if you keep up at it, you'll succeed in the end

keep up with

bijhouden

he walks too fast and it's really hard to keep up with him

keep your chin up

je hoofd omhoog

this expression is used to tell someone to have confidence

keep your cool

rustig blijven

if you keep your cool, you don't get disturbed in a bad situation

keep your ear to the ground

je oor te luisteren leggen

try to keep informed about something, especially if there are rumours

keep your fingers crossed

hopen op het beste

when you are hoping for a positive outcome

keep your hair on

rustig maar

tell someone to keep calm and not to over-react or get angry

keep your head

je hoofd koel houden

if you keep your head, you stay calm in times of difficulty

keep your head above water

je hoofd boven water houden

if you are just managing to survive financially