engelse grammaticaveelgebruikte uitdrukkingen

Click for London on Instagram

Op deze pagina kun je ruim 3000 Engelse uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegden opzoeken, met een verklaring in het Nederlands. Het zijn de uitdrukkingen die worden gebruikt door Engelse en Amerikaanse jongeren. Zoekopdrachten die geen resultaat opleveren worden opgeslagen, zodat we ons bestand kunnen aanvullen.

Pas overigens op met het gebruik van spreekwoorden. Het is goed om ze te kennen, maar als je ze te veel gebruikt klink je net als je oma. Ook trendy uitdrukkingen kunnen link zijn: wat vandaag ziek is, is morgen sneu.

zoek een uitdrukking:

 

made of money

in geld zwemmen

if you are made of money, you have a lot of money

make a beeline for

in een rechte lijn op iets afgaan

head straight for your target

make a clean sweep

alles winnen wat er te winnen valt

she made a clean sweep at yesterday's bingo

make a mountain out of a molehill

van een mug een olifant maken

exaggerate the importance or seriousness of a problem

make away with

er vandoor gaan met

when you take something, often when it is not yours

make both ends meet

de eindjes aan elkaar knopen

after her divorce she found it hard to make both ends meet

make do with

het er mee moeten doen

there's no coffee, so we'll have to make do with tea

make ends meet

de eindjes aan elkaar knopen

have problems living on the money you earn

make for

gaan naar

we made for home when it started raining

make headway

vooruitgang boeken

if you make headway, you make progress

make into

veranderen in

many churches have been made into flats in recent years

make my day

doet je goed

if something makes your day, it satisfies you or makes you happy

make no bones about it

er eerlijk voor uitkomen

be are open and honest and show no shame or embarrassment

make off with

goedmaken

he tried to make it up to her, but she wouldn't speak to him

make out

doen alsof

he made out that he was ill so that he didn't have to go to school