engelse grammatica veelgebruikte uitdrukkingen

Click for London on Instagram

Op deze pagina kun je ruim 3000 Engelse uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegden opzoeken, met een verklaring in het Nederlands. Zoekopdrachten die geen resultaat opleveren worden opgeslagen, zodat we ons bestand kunnen aanvullen.

 

put on

aankomen bij

he's put on a lot of weight since he gave up smoking

put on airs

kapsones hebben

if someone puts on airs, they pretend to be more important than they really are

put one's house in order

orde op zaken stellen

put one's business or personal affairs into good order

put or get someone's back up

iemand tegen de haren inwrijven

if you put or get someone's back up, you annoy them

put out

uitmaken

he put out his cigarette before entering the building

put out

buiten zetten

honey, will you put out the dustbin tonight, sweety?

put someone on a pedestal

iemand op een voetstuk zetten

admire someone greatly, idolise them

put someone out to pasture

iemand op straat zetten

when someone is forced to resign

put the carriage before the horse

het paard achter de wagen spannen

when you try to do things in the wrong order

put the pedal to the metal

gassen!

if you put the pedal to the metal, you go faster

put through

doorverbinden

could you put me through to extension 259 please

put to the sword

aan het zwaard geregen worden

if someone is put to the sword, he or she is killed or executed