engelse grammatica veelgebruikte uitdrukkingen

Klik voor Instagram

Op deze pagina kun je ruim 3000 Engelse uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegden opzoeken, met een verklaring in het Nederlands. Het zijn de uitdrukkingen die worden gebruikt door Engelse en Amerikaanse jongeren. Zoekopdrachten die geen resultaat opleveren worden opgeslagen, zodat we ons bestand kunnen aanvullen.

Pas overigens op met het gebruik van spreekwoorden. Het is goed om ze te kennen, maar als je ze te veel gebruikt klink je net als je oma. Ook trendy uitdrukkingen kunnen link zijn: wat vandaag ziek is, is morgen sneu.

zoek een uitdrukking:

 

by heart

uit je hoofd

learn these rules by heart!

by hook or by crook

goedschiks of kwaadschiks

this is gonna work by hook or by crook

by leaps and bounds

met stel en sprong

something that happens by leaps and bounds happens very quickly in big steps

by the back door

via de achterdeur

the film star left by the back door

by the book

volgens het boekje

he does bleeding everything by the book

by the by

tussen twee haakjes

by the by, are you still seeing susan?

by the same token

voor hetzelfde geld

if things go well, he's full of praise, but, by the same token, when things go wrong he gets furious

by the skin of your teeth

op je tandvlees lopen

if you do something by the skin of your teeth, you come very near to failing

by the way

tussen twee haakjes

by the way, are you still coming?

by word of mouth

mond tot mond reclame

when something gets known by being talked about

call a spade a spade

het beestje bij de naam noemen

you better call a spade a spade mate

call it a day

genoeg voor vandaag

stop doing something, especially working

call on the carpet

op het matje roepen

if you are called on the carpet, you are summoned for a reprimand

call the dogs off

stoppen met bekritiseren

if someone calls off their dogs, they stop attacking or criticising someone

call the tune

de belangrijke beslissingen nemen

the person who calls the tune makes the important decisions about something

calm before the storm

de stilte voor de storm

a calm time immediately before period of violent activity or argument

calm your tits

rustig maar

if someone who is being overdramatic or too enthusiastic

can of worms

de beerput openen

if an action can create serious problems, it is opening a can of worms

can't do it for toffee

lukt gewoon niet

if you can't so something for toffee, you are incapable of doing something properly

can't hold a candle

zich niet kunnen meten met

if something can't hold a candle to something else, it is much worse

can't see the wood for trees

door de bomen het bos niet zien

there are so many explanations that I can't see the wood for trees

canary in a coal mine

eerste tekenen van gevaar

a canary in a coal mine is an early warning of danger

card up your sleeve

een plan achter de hand hebben

if you have a card up your sleeve, you have a surprise plan that you keep back until the time is right

care about

belangrijk vinden

he says they simply don't care about the environment

care for

geven om

she doesn't care much for holidays

care for

zorgen voor

she cares for her sick mother

carry the can

de schuld op je nemen

if you carry the can, you take the blame for something, even though you didn't do it

case by case

stuk voor stuk

if things are done case by case, each situation or issue is handled separately

cash in your chips

snel cashen

sell something to get what profit you can because you think its value is going to fall

cast a long shadow

je schaduw vooruit werpen

something or someone that casts a long shadow has considerable influence on other people or events