engelse grammatica veelgebruikte uitdrukkingen

Klik voor Instagram

Op deze pagina kun je ruim 3000 Engelse uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegden opzoeken, met een verklaring in het Nederlands. Het zijn de uitdrukkingen die worden gebruikt door Engelse en Amerikaanse jongeren. Zoekopdrachten die geen resultaat opleveren worden opgeslagen, zodat we ons bestand kunnen aanvullen.

Pas overigens op met het gebruik van spreekwoorden. Het is goed om ze te kennen, maar als je ze te veel gebruikt klink je net als je oma. Ook trendy uitdrukkingen kunnen link zijn: wat vandaag ziek is, is morgen sneu.

zoek een uitdrukking:

 

cast aspersion

iemand zwart maken

try to blacken someone's name and make people think badly of them

cast doubt on

verdacht maken

if you make other people not sure about a matter, then you have cast doubt on it

cast iron stomach

een loden pijp hebben

a person with a cast iron stomach can eat or drink anything without any ill effects

cast pearls before swine

parels voor de zwijnen

offer something of value to someone who doesn't appreciate it

cast sheep's eyes at

een verliefde blik

if you cast sheep's eyes at at someone, you look lovingly or with longing at them

cast your mind back

terugdenken aan

think about something that happened in the past

cast your net widely

alle hulpmiddelen gebruiken

if you cast your net widely, you use a wide range of sources when trying to find something

casting vote

beslissende stem

the casting vote is a vote given to a chairman or president that is used when there is a deadlock

castles in the air

luchtkastelen

pete is building castles in the air again

cat got your tongue?

ben je je tong verloren?

if someone asks if the cat has got your tongue, they want to know why you are not speaking

cat nap

uiltje knappen

if you have a short sleep during the day, you are cat napping

cat's pajamas

geweldig

something that is the cat's pajamas is excellent

cat's whiskers

geweldig

something excellent is the cat's whiskers

catch 22

catch 22

catch-22 is a situation where conflicting rules make the desired outcome impossible

catch as catch can

op wat voor manier dan ook

this means that people should try to get something any way they can

catch feelings

iets voor iemand gaan voelen

begin to like someone romantically

catch someone red-handed

op heterdaad betrappen

if someone is caught red-handed, they are found doing something wrong or illegal

caught between the devil and the deep blue sea

voor een moeilijke keuze staan

when his wife wanted a divorce he was caught between the devil and the deep blue sea

chalk and cheese

olie en vuur

things, or people, that are like chalk and cheese have nothing in common

champagne taste on a beer budget

een te dure smaak hebben

someone who lives above their means and likes things they cannot afford

change horses in midstream

het over een ander boeg gooien

change plans in the middle of something, even though it may be very risky

change of heart

van mening veranderen

if you change the way you think or feel about something, you have a change of heart

change tack

van tactiek veranderen

if you change tack, you use a different method for dealing with something

change your tune

van idee veranderen

if someone changes their ideas or the way they talk about them, they change their tune

chap my ass

irriteren

when something/someone really annoys you, it chaps your ass

chapter and verse

iets van voor naar achter kennen

when you know something very well, and can quote it, you know it chapter and verse

charity begins at home

zorg eerst goed voor je familie en vrienden

family members and close friends are more important than anyone else

chase rainbows

het onmogelijke nastreven

if someone chases rainbows, they try to do something that they will never achieve

chase your tail

druk met niets

if you are chasing your tail, you are very busy but not being very productive

chav

een tokkie

an anti-social lower class youth dressed in sportswear