engelse grammatica veelgebruikte uitdrukkingen

Klik voor Instagram

Op deze pagina kun je ruim 3000 Engelse uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegden opzoeken, met een verklaring in het Nederlands. Het zijn de uitdrukkingen die worden gebruikt door Engelse en Amerikaanse jongeren. Zoekopdrachten die geen resultaat opleveren worden opgeslagen, zodat we ons bestand kunnen aanvullen.

Pas overigens op met het gebruik van spreekwoorden. Het is goed om ze te kennen, maar als je ze te veel gebruikt klink je net als je oma. Ook trendy uitdrukkingen kunnen link zijn: wat vandaag ziek is, is morgen sneu.

zoek een uitdrukking:

 

cat nap

uiltje knappen

if you have a short sleep during the day, you are cat napping

cat's pajamas

geweldig

something that is the cat's pajamas is excellent

cat's whiskers

geweldig

something excellent is the cat's whiskers

catch 22

catch 22

catch-22 is a situation where conflicting rules make the desired outcome impossible

catch as catch can

op wat voor manier dan ook

this means that people should try to get something any way they can

catch feelings

iets voor iemand gaan voelen

begin to like someone romantically

catch someone red-handed

op heterdaad betrappen

if someone is caught red-handed, they are found doing something wrong or illegal

caught between the devil and the deep blue sea

voor een moeilijke keuze staan

when his wife wanted a divorce he was caught between the devil and the deep blue sea

chalk and cheese

olie en vuur

things, or people, that are like chalk and cheese have nothing in common

champagne taste on a beer budget

een te dure smaak hebben

someone who lives above their means and likes things they cannot afford

change horses in midstream

het over een ander boeg gooien

change plans in the middle of something, even though it may be very risky

change of heart

van mening veranderen

if you change the way you think or feel about something, you have a change of heart

change tack

van tactiek veranderen

if you change tack, you use a different method for dealing with something

change your tune

van idee veranderen

if someone changes their ideas or the way they talk about them, they change their tune

chap my ass

irriteren

when something/someone really annoys you, it chaps your ass

chapter and verse

iets van voor naar achter kennen

when you know something very well, and can quote it, you know it chapter and verse

charity begins at home

zorg eerst goed voor je familie en vrienden

family members and close friends are more important than anyone else

chase rainbows

het onmogelijke nastreven

if someone chases rainbows, they try to do something that they will never achieve

chase your tail

druk met niets

if you are chasing your tail, you are very busy but not being very productive

chav

een tokkie

an anti-social lower class youth dressed in sportswear

cheap as chips

spotgoedkoop zijn

if something is very inexpensive, it is as cheap as chips

cheap at half the price

spotgoedkoop zijn

if something's cheap at half the price, it's very cheap indeed

cheap drunk

iemand die snel dronken is

a person who gets drunk on just a few drinks

cheap shot

een goedkope opmerking

ouch, that really is a cheap shot

cheat death

de dood tarten

if someone cheats death, they narrowly avoid a major problem or accident

check-up

medisch onderzoek

a doctor's examination, a medical examination

cheesed off

boos zijn

be angry

cherry pick

selectief zijn in je argumentatie

choose things that support their position, while ignoring things that contradict it

chew on a bone

ergens op kauwen

if someone is chewing on a bone, he or she is thinking about something intently

chew the cud

ergens op kauwen

if you chew the cud, you think carefully about something