engelse grammatica veelgebruikte uitdrukkingen

Klik voor Instagram

Op deze pagina kun je ruim 3000 Engelse uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegden opzoeken, met een verklaring in het Nederlands. Het zijn de uitdrukkingen die worden gebruikt door Engelse en Amerikaanse jongeren. Zoekopdrachten die geen resultaat opleveren worden opgeslagen, zodat we ons bestand kunnen aanvullen.

Pas overigens op met het gebruik van spreekwoorden. Het is goed om ze te kennen, maar als je ze te veel gebruikt klink je net als je oma. Ook trendy uitdrukkingen kunnen link zijn: wat vandaag ziek is, is morgen sneu.

zoek een uitdrukking:

 

get off

de dans ontspringen

he got off on a technicality and left the court a free man

get off the ground

van de grond komen

if a project or plan gets off the ground, it starts to be put into operation

get off with

het doen met

he got off with sharon at the party

get on

opstappen

we got on the train at plymouth and went up to london

get on with

goed opschieten met iemand

steve and marcy get on with each other very well

get on with

hoe staat het met

how are you getting on with your spanish lessons?

get on with

doorgaan met

the teacher asked the pupils to get on with some work quietly

get on your nerves

irriteren

if something gets on your nerves, it annoys or irritates you

get out of

ergens onderuit komen

I said I wasn't feeling well and got out of the extra work

get out of

uitstappen

we got out of the taxi and paid the driver

get out of bed on the wrong side

met je verkeerde been uit bed stappen

if you get out of bed on the wrong side, you wake up and start the day in a bad mood

get over

overheen komen

it took me ages get over the bout of flu

get round - usa: get around

overhalen

she didn't want to let me do it, but I succeeded in getting round her

get round to - usa: get around to

met iets beginnen

it always takes me ages to get round to writing letters

get the all clear

als je iets mag

If you are allowed to do something after a check-up to make sure that everything is all right

get the axe

de zak krijgen

if you get the axe, you lose your job ('get the ax' is the american spelling)

get the ball rolling

de zaak aan het rollen brengen

if you get the ball rolling, you start something so that it can start making progress

get the green light

het groene licht krijgen

you are given the necessary permission

get the hang of it

het doorkrijgen

to learn how to do something

get the monkey off your back

de aap doorgeven

if you get the monkey off your back, you pass on a problem to someone else

get the nod

toestemming krijgen

if you get the nod to something, you get approval or permission to do it

get the rough end of the stick

er bekaaid van af komen

to come off worse than the other party

get the show on the road

de boel aan de gang brengen

if you get the show on the road, you put a plan into operation or begin something

get the wrong end of the stick

het bij het verkeerde eind hebben

not understand a situation correctly

get through

contact krijgen

I tried calling her mobile phone, but I couldn't get through

get to

irriteren

don't let her get to you; she's just in a bad mood

get to grips

de zaak aanpakken

if you get to grips with something, you take control and do it properly

get up

opstaan

I get up at seven on weekdays

get up

opstellen

they got up a list of two hundred students

get up and go

enthousiasme

if someone has lots of get up and go, they have lots of enthusiasm and energy