engelse grammatica veelgebruikte uitdrukkingen

Click for London on Instagram

Op deze pagina kun je ruim 3000 Engelse uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegden opzoeken, met een verklaring in het Nederlands. Zoekopdrachten die geen resultaat opleveren worden opgeslagen, zodat we ons bestand kunnen aanvullen.

zoek een uitdrukking:

 

up to scratch

niet aan de gewenste standaard voldoen

if something doesn't come up to scratch, it doesn't meet the standard required

up to snuff

niet aan de gewenste standaard voldoen

if something isn't up to snuff, it doesn't meet the standard expected

up to speed

iemand bijpraten

if you bring someone up to speed, you update them on something

up to the eyes

er tot over je oren in zitten

you you are up to your eyes in something, you are deeply involved

up to the neck

er tot aan je nek in zitten

if someone's in something up to the neck, they are very involved in it

up with the lark

voor dag en dauw opstaan

if you get up very early, you're up with the lark

upper crust

top laag

the upper crust are the upper classes and the establishment

upper hand

in het voordeel zijn

if you have the upper hand, you have the advantage

upset the applecart

de boel verstieren

if you spoil a satisfactory plan or situation

use up

opmaken

we used up all the olive oil

use your bag of tricks

de truckendoos opendoen

try all the clever methods you know in order to succeed

use your noodle

denk eens na

when you tell someone to use their brains and think