engelse grammatica veelgebruikte uitdrukkingen

Click for London on Instagram

Op deze pagina kun je ruim 3000 Engelse uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegden opzoeken, met een verklaring in het Nederlands. Het zijn de uitdrukkingen die worden gebruikt door Engelse en Amerikaanse jongeren. Zoekopdrachten die geen resultaat opleveren worden opgeslagen, zodat we ons bestand kunnen aanvullen.

Pas overigens op met het gebruik van spreekwoorden. Het is goed om ze te kennen, maar als je ze te veel gebruikt klink je net als je oma. Ook trendy uitdrukkingen kunnen link zijn: wat vandaag ziek is, is morgen sneu.

zoek een uitdrukking:

 

bridge the gap

de kloof overbruggen

if you bridge the gap, you make a connection where there is a great difference

bright and breezy

opgewekt zijn

when someone is cheerful and full of energy, they are bright and breezy

bright as a button

slimmerik

a person who is as bright as a button is very intelligent or smart

brighten up the day

maakt je dag goed

if something brightens up your day, you feel positive and happy all day long

bring a knife to a gunfight

slecht voorbereid zijn

if someone brings a knife to a gunfight, they are very badly prepared for something

bring home the bacon

zorgen voor brood op de plank

a person who brings home the bacon earns the money that a family live on

bring on board

mensen binnenhalen

to make people agree to join a team or project is to bring them on board

bring someone to book

iemand ter verantwoording roepen

if somebody is brought to book, they are punished

bring someone to heel

laten gehoorzamen

if you bring someone to heel, you make them obey you

bring the house down

iets dat erg geroemd wordt

something that brings the house down is acclaimed and praised vigorously

bring to the table

ter berde brengen

if you bring something to the table, you make a contribution in a discussion

broad church

open staan voor

if an organisation is described as broad church, it is tolerant and accepting of different opinions and ideas