engelse grammatica veelgebruikte uitdrukkingen

Click for London on Instagram

Op deze pagina kun je ruim 3000 Engelse uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegden opzoeken, met een verklaring in het Nederlands. Zoekopdrachten die geen resultaat opleveren worden opgeslagen, zodat we ons bestand kunnen aanvullen.

zoek een uitdrukking:

 

broad strokes

de hoofdlijnen

only an outline is given, without fine details

broaden your horizon

je blik verruimen

to increase what you know, or are able to do

brown nose

een wit voetje halen

when someone tries to make themselves popular with somebody, they are brown nosing

brush under the carpet

onder het tapijt vegen

make it look as if it never happened

bugger off

oprotten

oh, bugger off will you!

bull session

informeel groepsgesprek voeren

if you have a bull session, you have an informal group discussion about something

bummed out

het niet meer zien zitten

feel depressed

bump into

tegen aan knallen

she bumped into the dust bin two days in a row

bump into

tegenkomen

I bumped into sharon last friday

bums on seats

verkochte kaartjes

the people who have paid to watch a performance are bums on seats

bun in the oven

zwanger zijn

if a woman has a bun in the oven, she is pregnant

bundle of nerves

zenuwlijder

someone who is a bundle of nerves is very worried or nervous