engelse grammatica veelgebruikte uitdrukkingen

Click for London on Instagram

Op deze pagina kun je ruim 3000 Engelse uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegden opzoeken, met een verklaring in het Nederlands. Het zijn de uitdrukkingen die worden gebruikt door Engelse en Amerikaanse jongeren. Zoekopdrachten die geen resultaat opleveren worden opgeslagen, zodat we ons bestand kunnen aanvullen.

Pas overigens op met het gebruik van spreekwoorden. Het is goed om ze te kennen, maar als je ze te veel gebruikt klink je net als je oma. Ook trendy uitdrukkingen kunnen link zijn: wat vandaag in is, is morgen sneu.

zoek een uitdrukking:

 

high as a kite

high zijn

when you had too much to drink or are under the influence of drugs

high-handed

arrogant

if someone is high-handed, they behave arrogantly and pompously

high-wire act

met veel risico

a high-wire act is a dangerous or risky strategy, plan, task, etc

hit a lick

geld scoren

make a lot of money quickly, mostly by stealing it

hit a nerve

een gevoelige snaar raken

if something hits a nerve, it upsets someone or causes them pain

hit me with your best shot

zo hard als je kan

no matter what you do it won't hurt or make a difference

hit rock bottom

het dieptepunt

reach a point in life where things could not get any worse

hit rough weather

in slecht weer terechtkomen

if you hit rough weather, you experience difficulties or problems

hit the airwaves

op de zender gaan

if someone hits the airwaves, they go on radio and tv

hit the books

in de boeken duiken

if you hit the books, you study or read hard

hit the bull's-eye

in de roos gooien

if someone hits the bull's-eye, they are exactly right or achieve the best result possible

hit the ceiling

ontploffen van woede

if someone hits the ceiling, they lose their temper and become very angry

hit the hay

onder de hooi gaan

when you hit the hay, you go to bed

hit the mark

het bij het juiste eind hebben

if someone hits the mark, they are right about something

hit the nail on the head

de spijker op de kop slaan

if someone hits the nail on the head, they are exactly right about something

hit the road

op weg gaan

when people hit the road, they leave a place to go somewhere else

hit the roof

door het lint gaan

if you lose your temper and get very angry, you hit the roof

hit the sack

in bed duiken

when you hit the sack, you go to bed

hold back

achterhouden of tegenhouden

hold back information or hold back the tears

hold on

wachten

could you hold on for a minute; she'll be free in a moment

hold out

uithouden

when the enemy attacked, they held out for six weeks

hold the fort

het fort bewaken

if you hold the fort, you look after something while others are way

hold the torch

stilletjes verliefd zijn

if you hold the torch for someone, you have an unrequited or unspoken love

hold up

opgehouden

I was held up by the terrible traffic and arrived an hour late

hold your horses

rustig maar

if someone tells you to hold your horses, they would like you to slow down

hold your own

stand houden

if you can hold your own, you can compete or perform equally with other people

hold your tongue

je mond houden

if you hold your tongue, you keep silent even though you want to speak