engelse grammatica veelgebruikte uitdrukkingen

Klik voor Instagram

Op deze pagina kun je ruim 3000 Engelse uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegden opzoeken, met een verklaring in het Nederlands. Het zijn de uitdrukkingen die worden gebruikt door Engelse en Amerikaanse jongeren. Zoekopdrachten die geen resultaat opleveren worden opgeslagen, zodat we ons bestand kunnen aanvullen.

Pas overigens op met het gebruik van spreekwoorden. Het is goed om ze te kennen, maar als je ze te veel gebruikt klink je net als je oma. Ook trendy uitdrukkingen kunnen link zijn: wat vandaag ziek is, is morgen sneu.

zoek een uitdrukking:

 

look on

toekijken

the crowd just looked on as the old lady was mugged

look on the bright side

de zaak rooskleurig bekijken

try to see things in an optimistic way, especially when something has gone wrong

look out

kijk uit

look out! you're going to drop that

look out for number one

alleen aan jezelf denken

take care of yourself and your interests, rather than those of other people

look round

rondkijken

we looked round the house and decided that we didn't like it

look the other way

de andere kant op kijken

ignore something on purpose

look up

opzoeken

I didn't know the correct spelling so I had to look it up in the dictionary

look up to

opkijken naar

she's looks up to her mother

look what the cat dragged in

wie hebben we daar

when someone arrives looking a mess or flustered and bothered

lose face

je gezicht verliezen

to lose one's reputation or standing is to lose face

lose the plot

de draad kwijt zijn

if someone loses the plot, they have stopped being rational about something

lose your bottle

de moed verliezen

if someone loses their bottle, they lose the courage to do something

lose your cool

door het lint gaan

lose control of your emotions

lose your lunch

over je nek gaan

if you lose your lunch, you vomit

lose your marbles

je verstand verliezen

if someone has lost their marbles, they've gone mad

love is blind

liefde is blind

if you love someone, it doesn't matter what they look like

lower the bar

de lat lager leggen

when people change the standards required to make things easier

made of money

in geld zwemmen

if you are made of money, you have a lot of money

make a beeline for

in een rechte lijn op iets afgaan

head straight for your target

make a clean sweep

alles winnen wat er te winnen valt

she made a clean sweep at yesterday's bingo

make a mountain out of a molehill

van een mug een olifant maken

exaggerate the importance or seriousness of a problem

make away with

er vandoor gaan met

when you take something, often when it is not yours

make both ends meet

de eindjes aan elkaar knopen

after her divorce she found it hard to make both ends meet

make do with

het er mee moeten doen

there's no coffee, so we'll have to make do with tea

make ends meet

de eindjes aan elkaar knopen

have problems living on the money you earn

make for

gaan naar

we made for home when it started raining

make headway

vooruitgang boeken

if you make headway, you make progress

make into

veranderen in

many churches have been made into flats in recent years

make my day

doet je goed

if something makes your day, it satisfies you or makes you happy

make no bones about it

er eerlijk voor uitkomen

be are open and honest and show no shame or embarrassment