engelse grammatica veelgebruikte uitdrukkingen

Click for London on Instagram

Op deze pagina kun je ruim 3000 Engelse uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegden opzoeken, met een verklaring in het Nederlands. Zoekopdrachten die geen resultaat opleveren worden opgeslagen, zodat we ons bestand kunnen aanvullen.

zoek een uitdrukking:

 

dead air

totale stilte

when there is a period of total silence, there is dead air

dead and buried

over en gedaan

if something is dead and buried, it has all long been settled

dead as a dodo

dood als een pier

if something's dead as a dodo, it is lifeless and dull

dead as a doornail

zo dood als een pier

yep, that fish is as dead as a doornail

dead duck

een mislukking

if something is a dead duck, it is a failure

dead even

precies gelijk

if people competing are dead even, they are at exactly the same stage

dead from the neck up

zo dom als het achtereind van een varken

blimey, your friend is like dead from the neck up

dead heat

gelijk finishen

if a race ends in a dead heat, two or more finish with exactly the same result

dead in the water

er zit geen beweging in

if something is dead in the water, it isn't going anywhere or making any progress

dead man walking

iemand die zwaar in de problemen zit

since his friendship with those gangsters he is a dead man walking

dead meat

je bent er geweest

this is used as a way of threatening someone

dead right

volkomen gelijk

this means that something or someone is absolutely correct, without doubt