engelse grammatica veelgebruikte uitdrukkingen

Click for London on Instagram

Op deze pagina kun je ruim 3000 Engelse uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegden opzoeken, met een verklaring in het Nederlands. Zoekopdrachten die geen resultaat opleveren worden opgeslagen, zodat we ons bestand kunnen aanvullen.

 

send someone packing

iemand wegsturen

if you send someone packing, you send them away when they want something from you

separate the sheep from the goats

het kaf van het koren scheiden

sort out the good from the bad

separate the wheat from the chaff

het kaf van het korten scheiden

select what is useful or valuable and reject what is useless or worthless

serve time

tijd uitzitten

when someone is serving time, they are in prison

set about

beginnen met

we set about the cleaning and got it done before lunchtime

set aside

naast je neer leggen

the appeal court set aside the guilty verdict

set back

kosten

the car repairs set me back eight hundred pounds

set in

de start van een seizoen

winter has set in; it's started snowing

set in stone

in beton gegoten

if something is set in stone, it cannot be changed or altered

set off

vertrekken naar

we set off for work at seven-thirty

set off

af laten gaan

terrorists set off a car bomb in the city centre last night

set out

vertrekken naar

the explorers set out for the south pole yesterday morning