engelse grammatica veelgebruikte uitdrukkingen

Klik voor Instagram

Op deze pagina kun je ruim 3000 Engelse uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegden opzoeken, met een verklaring in het Nederlands. Het zijn de uitdrukkingen die worden gebruikt door Engelse en Amerikaanse jongeren. Zoekopdrachten die geen resultaat opleveren worden opgeslagen, zodat we ons bestand kunnen aanvullen.

Pas overigens op met het gebruik van spreekwoorden. Het is goed om ze te kennen, maar als je ze te veel gebruikt klink je net als je oma. Ook trendy uitdrukkingen kunnen link zijn: wat vandaag ziek is, is morgen sneu.

zoek een uitdrukking:

 

bright and breezy

opgewekt zijn

when someone is cheerful and full of energy, they are bright and breezy

bright as a button

slimmerik

a person who is as bright as a button is very intelligent or smart

brighten up the day

maakt je dag goed

if something brightens up your day, you feel positive and happy all day long

bring a knife to a gunfight

slecht voorbereid zijn

if someone brings a knife to a gunfight, they are very badly prepared for something

bring home the bacon

zorgen voor brood op de plank

a person who brings home the bacon earns the money that a family live on

bring on board

mensen binnenhalen

to make people agree to join a team or project is to bring them on board

bring someone to book

iemand ter verantwoording roepen

if somebody is brought to book, they are punished

bring someone to heel

laten gehoorzamen

if you bring someone to heel, you make them obey you

bring the house down

iets dat erg geroemd wordt

something that brings the house down is acclaimed and praised vigorously

bring to the table

ter berde brengen

if you bring something to the table, you make a contribution in a discussion

broad church

open staan voor

if an organisation is described as broad church, it is tolerant and accepting of different opinions and ideas

broad strokes

de hoofdlijnen

only an outline is given, without fine details

broaden your horizon

je blik verruimen

to increase what you know, or are able to do

brown nose

een wit voetje halen

when someone tries to make themselves popular with somebody, they are brown nosing

brush under the carpet

onder het tapijt vegen

make it look as if it never happened

bugger off

oprotten

oh, bugger off will you!

bull session

informeel groepsgesprek voeren

if you have a bull session, you have an informal group discussion about something

bummed out

het niet meer zien zitten

feel depressed

bump into

tegen aan knallen

she bumped into the dust bin two days in a row

bump into

tegenkomen

I bumped into sharon last friday

bums on seats

verkochte kaartjes

the people who have paid to watch a performance are bums on seats

bun in the oven

zwanger zijn

if a woman has a bun in the oven, she is pregnant

bundle of nerves

zenuwlijder

someone who is a bundle of nerves is very worried or nervous

burn rubber

erg hard rijden

if you burn rubber, you drive very fast to get somewhere

burn the candle at both ends

een hectisch leven leiden

someone who burns the candle at both ends lives life at a hectic pace

burn the midnight oil

laat doorwerken

the bank staff have been burning the midnight oil all week

burn your bridges

jezelf de mogelijkheid om terug te keren ontnemen

to cut off the way back to where you came from

burn your fingers on

je vingers branden aan

you don't want to burn your fingers on that problem, trust me!

burning question

een brandende vraag

I have got one burning question, sir

burst at the seams

barst uit de voegen

this theatre is bursting at the seams