engelse grammatica veelgebruikte uitdrukkingen

Klik voor Instagram

Op deze pagina kun je ruim 3000 Engelse uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegden opzoeken, met een verklaring in het Nederlands. Het zijn de uitdrukkingen die worden gebruikt door Engelse en Amerikaanse jongeren. Zoekopdrachten die geen resultaat opleveren worden opgeslagen, zodat we ons bestand kunnen aanvullen.

Pas overigens op met het gebruik van spreekwoorden. Het is goed om ze te kennen, maar als je ze te veel gebruikt klink je net als je oma. Ook trendy uitdrukkingen kunnen link zijn: wat vandaag ziek is, is morgen sneu.

zoek een uitdrukking:

 

under fire

onder vuur

if someone is being attacked and criticised heavily, they are under fire

under lock and key

achter slot en grendel

if something is under lock and key, it is stored very securely

under the radar

niet opmerken

if something slips under the radar, it isn't detected or noticed

under the table

onder tafel

bribes or illegal payments are often described as money under the table

under the weather

jezelf niet lekker voelen

if you are feeling a bit ill, sad or lack energy, you are under the weather

under the wire

op het laatste moment

if a person does something under the wire, they do it at the last possible moment

under your breath

fluisteren

if you say something under your breath, you whisper or say it very quietly

under your nose

onder je neus

if something happens right in front of you it happens under your nose

under your skin

irriteren

if someone gets under your skin, they really annoy you

under your thumb

onder je duim

someone who is manipulated by another person is under his or her thumb

up a river without a paddle

roeien met de riemen die je hebt

you are in an unfortunate situation and with none of the resources to remedy the matter

up and running

naar behoren functioneren

when something is operating normally

up for grabs

voor het grijpen

if something is up for grabs, it is available and whoever is first will get it

up in the air

in de lucht hangen

if a matter is up in the air, no decision has been made and there is uncertainty about it

up the creek

zwaar in de problemen zitten

if someone or something is up the creek, they are in real trouble

up the duff

zwanger

if a woman is up the duff, she's pregnant

up the spout

verkeerd gaan

if something has gone up the spout, it has gone wrong or been ruined

up the stick

zwanger

if a woman is up the stick, she's pregnant

up the wall

verschrikkelijk boos

if someone goes up the wall, they get very angry

up to scratch

niet aan de gewenste standaard voldoen

if something doesn't come up to scratch, it doesn't meet the standard required

up to snuff

niet aan de gewenste standaard voldoen

if something isn't up to snuff, it doesn't meet the standard expected

up to speed

iemand bijpraten

if you bring someone up to speed, you update them on something

up to the eyes

er tot over je oren in zitten

you you are up to your eyes in something, you are deeply involved

up to the neck

er tot aan je nek in zitten

if someone's in something up to the neck, they are very involved in it

up with the lark

voor dag en dauw opstaan

if you get up very early, you're up with the lark

upper crust

top laag

the upper crust are the upper classes and the establishment

upper hand

in het voordeel zijn

if you have the upper hand, you have the advantage

upset the apple cart

mensen shockeren

if you upset the apple cart, you cause trouble and upset people

use up

opmaken

we used up all the olive oil

vale of tears

tranendal

this vale of tears is the world and the suffering that life brings