engelse grammatica verleden tijd

Klik voor Instagram

De verleden tijd komt in het Engels in een aantal vormen voor, die in verschillende situaties worden gebruikt. Net zoals in het Nederlands eigenlijk. Maar hoe gebruik je deze tijd nu in het Engels? Nou, dat gaan we je hieronder uitleggen.

Past Simple

De Past Simple is de Onvoltooid Verleden Tijd

1 De Past Simple wordt gebruikt bij situaties of acties die nu niet meer bestaan of kloppen.

I worked in the City.
My girlfriend lived in Essex.
His car was red.

2 De Past Simple gebruik je ook als er een tijdsbepaling in de zin staat die een vastomlijnde periode in het verleden aangeeft.

Yesterday I bought a new pair of jeans.
He kissed her last night.

3 De Past Simple kan in sommige gevallen gebruikt worden om naar het heden of zelfs de toekomst te verwijzen. Dat gebeurt:

- na if, as if, as though en suppose:

If only I had more time.
You look as if you went mad.
It's as though she saw a ghost.
Suppose we went to London?

- na it's time, would rather en wish:

It's time you went home.
I would rather you came now.
I wish I had a better car.

- bij sommige uitdrukkingen waar het gebruik van de verleden tijd de boel net wat vriendelijker maakt:

I wondered if you were free this evening.
I thought you might like this.

- ook could, should en would verwijzen vaak naar heden of toekomst. Ook dit klinkt dan net even wat vriendelijker:

Could you help me tomorrow?
Alice should be here soon.
Would you come this way, please?

Past Continuous

De Past Continuous wordt gemaakt met het hulpwerkwoord was/were + een werkwoord dat eindigt in -ing.

1 De Past Continuous wordt het meest gebuikt bij gebeurtenissen die al aan de gang waren op een bepaald moment in het verleden.

What were you doing yesterday morning?
Last time he was diving in Thailand.

2 Vaak wordt de Past Continuous gebruikt samen met de Past Simple. De Continuous verwijst dan naar een gebeurtenis, en de gewone verleden tijd naar iets wat dat onderbreekt.

Lisa was dancing with Jake, but when she saw me she stopped.
The phone rang while we were having a bit of fun.

3 Verder wordt de Past Continuous gebruikt bij situaties die tijdelijk zijn.

I was singing in a band last year.
She was running downstairs when the roof collapsed.

4 De Past Continuous wordt ook gebruikt om wat vriendelijker over te komen.

He was hoping you were coming.
I was wondering why you left.
He was thinking of calling you.Past Perfect

De Past Perfect wordt ook wel Pluperfect genoemd en heet in het Nederlands de Voltooid Verleden Tijd. Het wordt gemaakt door het hulpwerkwoord had samen met een voltooid deelwoord.

1 De Past Perfect wordt gebruikt als je het het al over het verleden hebt, maar nog verder terug in de tijd gaat.

I told him that I had forgotten my keys.
I could tell from her face that she had seen John.

2 De Past Perfect wordt vaak gebruikt bij tijdsbepalingen zoals when, after, as soon as en just.

When Dawn had arrived we left.
After I had bought my new computer, I sold my old one.

3 Na if, if only, wish en would rather verwijst de Past Perfect naar gebeurtenissen die nooit hebben plaatsgevonden.

If only I had phoned her.
I wish I had said yes.
I would rather you had told me.

Past Perfect Continuous

De Past Perfect Continuous maak je met het had gevolgd door been + een werkwoord dat eindigt in -ing.
Je gebruikt het als je praat over iets dat duurde tot het moment in het verleden waar je het over hebt.

They had been flying for five hours, when the storm broke out.
I had been kissing Joan when her ex phoned.
When they finally arrived, I had been waiting one bloody hour.

Oefen de Past Tense

welke zin staat in de Past Tense
vul de ontbrekende woorden in
In welke zinnen staat de Past Perfect Continuous?
vul de ontbrekende woorden in
waar is de Past Continuous gebuikt?
waar staat de Past Tense?
vul de ontbrekende woorden in
waar is de Past Continuous gebuikt?
vul de ontbrekende woorden in
In welke zinnen staat de Past Perfect Continuous?