engelse grammatica het voegwoord and

Klik voor Instagram

Op Taaldok geven we uitleg over het gebruik van heel verschillende Engelse woorden. Afhankelijk van hoe je ze gebruikt hebben ze vaak net een andere betekenis. Als er een verschil is tussen Brits en Amerikaans Engels laten we dat ook zien.

Hieronder behandelen we het gebruik van het voegwoord and

And

1 And wordt gebruikt om woorden, werkwoorden en zinsdelen te verbinden.

handsome and gorgeous
They played and danced all night.
I went home, and Nick stayed at Nathan's.

2 En je gebruikt and voor het laatste deel van een opsomming.

handsome, gorgeous and kind
They played, drank and danced all night.

3 Voor and komt geen komma, tenzij de delen die je samenvoegt op zichzelf losse zinnen kunnen zijn. Dan is een komma voor and wel gebruikelijk.

I went home, Daryl went with Sara, and Nick stayed at Nathan's.

4 In uitdrukkingen komt het korste woord vaak eerst.

fun and laughter
tall and beautiful

En bij standaard uitdrukkingen kan je de volgorde nooit veranderen, omdat het anders raar klinkt.

fish and chips (niet chips and fish)
hands and knees
knife and fork
bread and butter
thick and thin

5 Als je bijvoeglijke naamwoorden opsomt, gebruik je and als de opsomming na een werkwoord komt.

He was handsome, gorgeous and kind.
He looked hot, sweaty and tired.

Maar als de opsomming wordt gevolgd door een zelfstandig naamwoord is and niet zo gebruikelijk.

A handsome, gorgeous, kind man.
A small, red, fast car.