engelse grammatica het gebruik van shall & will

Klik voor Instagram

Op Taaldok geven we uitleg over het gebruik van heel verschillende Engelse woorden. Afhankelijk van hoe je ze gebruikt hebben ze vaak net een andere betekenis. Als er een verschil is tussen Brits en Amerikaans Engels laten we dat ook zien.

Hieronder behandelen we het gebruik van shall & will

Shall & Will

In modern Engels zeg je meestal will en wordt shall nog maar zelden gebruikt. Dat is volledig geaccepteerd, maar de regel is als volgt:

1 Shall wordt gebruikt bij de eerste persoon enkelvoud en meervoud: I en we.

I shall see her tomorrow.
We shall give them a visit tomorrow.

2 Will gebruik je bij de tweede en derde persoon, dus: you, he, she, it en they

You will be sorry.
He will meet her next week.
It will be a suprise party.
They will never be friends.

3 Maar als je wilt benadrukken dat iets moet of dat het zeker gaat gebeuren, draai je het juist om:

You shall be there on time!
They shall throw her a party!
I will see her tomorrow!